ADR Digitaal

Deel 4 - Hoofdstuk 4.4

GEBRUIK VAN VASTE TANKS (TANKWAGENS), AFNEEMBARE TANKS, TANKCONTAINERS EN WISSELLAADTANKS VAN VEZELGEWAPENDE KUNSTSTOF

Opmerking: Voor transporttanks en UN-gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s) zie hoofdstuk 4.2; voor vaste tanks (tankwagens), afneembare tanks, tankcontainers en wissellaadtanks met metalen reservoirs en batterijwagens en gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s), met uitzondering van UN-MEGC’s, zie hoofdstuk 4.3; voor druk/vacuümtanks (voor afvalstoffen), zie hoofdstuk 4.5.

 

4.4.1

Algemeen
Het vervoer van gevaarlijke stoffen in tanks van vezelgewapende kunststof is slechts toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De stof is ingedeeld in klasse 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 of 9;
  2. De maximale dampdruk (absolute druk) bij 50 oC van de stof bedraagt niet meer dan 110 kPa (1,1 bar);
  3. Het vervoer van de stof in metalen tanks wordt toegestaan volgens 4.3.2.1.1;
  4. De berekeningsdruk voor deze stof, die in deel 2 van de in kolom (12) van tabel A in hoofdstuk 3.2 aangegeven tankcode is vastgelegd, bedraagt niet meer dan 4 bar (zie ook 4.3.4.1.1) en,
  5. De tank voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk 6.9 die op het vervoer van de stof van toepassing zijn.

 

4.4.2

Bedrijf

4.4.2.1

De voorschriften van 4.3.2.1.5 t/m 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 t/m 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.1 en 4.3.4.2 zijn van toepassing.

 

4.4.2.2

De temperatuur van de vervoerde stof mag bij het vullen niet meer bedragen dan de maximale bedrijfstemperatuur, aangegeven op de tankplaat, waarnaar wordt verwezen in 6.9.6.

 

4.4.2.3

De in kolom (13) van tabel A in hoofdstuk 3.2 aangegeven bijzondere bepalingen (TU) van 4.3.5 zijn, voor zover van toepassing op het vervoer in metalen tanks, ook van toepassing.

 

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

BLIJF OP DE HOOGTE  
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief