ADR Digitaal

Deel 3 - Hoofdstuk 3.2.2
TABEL B : ALFABETISCHE INDEX

OMSCHRIJVING UN NUMMERKLASSEOPMERKINGEN
Aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels: zie05031
Aanspaninrichtingen voor veiligheidsgordels: zie32689
AANSTEKERS met brandbaar gas10572
AANVULLINGSSPRINGLADINGEN00601
AARDGAS, SAMENGEPERST met hoog methaangehalte19712
AARDGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR, met hoog
methaangehalte
19722
Aardolie, ruwe: zie12673
AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G.12683
AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G.12683
ACCUMULATOREN, DROOG, MET VAST KALIUMHYDROXIDE,
electrische stroombron
30288
ACCUMULATOREN, NAT, GEVULD MET ALKALISCHE
ELEKTROLYT, electrische stroombron
27958
ACCUMULATOREN, NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT,
electrische stroombron
27948
ACCUMULATOREN, NAT, VAN HET GESLOTEN TYPE, electrische
stroombron
28008
ACCUMULATORVLOEISTOF, ALKALISCH27978
ACCUMULATORVLOEISTOF, ZUUR27968
ACEETALDEHYDE10893
ACEETALDEHYDEAMMONIAK18419
ACETAL10883
ACETALDOXIME23323
ACETON10903
ACETONCYAANHYDRINE, GESTABILISEERD15416.1
ACETONITRIL16483
ACETONOLIËN10913
Acetylaceton: zie23103
ACETYLBROMIDE17168
ACETYLCHLORIDE17173
ACETYLEEN, OPGELOST10012
ACETYLEEN, OPLOSMIDDELVRIJ33742
Acetyleentetrabromide: zie25046.1
Acetyleentetrachloride: zie17026.1
ACETYLJODIDE18988
ACETYLMETHYLCARBINOL26213
ACRIDINE27136.1
ACROLEINE, GESTABILISEERD10926.1
ACROLEINE DIMEER, GESTABILISEERD26073
ACRYLAMIDE, VAST20746.1
ACRYLAMIDE, OPLOSSING34266.1
ACRYLNITRIL, GESTABILISEERD10933
ACRYLZUUR, GESTABILISEERD22188
Actinoliet: zie22129
ADIPONITRIL22056.1
AËROSOLEN: zie19502
AFGEDANKTE VERPAKKINGEN, LEEG, ONGEREINIGD35099
AFVAL VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare vorm27934.2
Afvalstoffen, die brandbare vloeistoffen met een vlampunt van ten
hoogste 60 °C bevatten: zie
31754.1
AFVALZWAVELZUUR19068
AIRBAGMODULES05031
AIRBAGMODULES32689
ALCOHOLATEN, OPLOSSING in alcohol, N.E.G.32743
ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN, N.E.G.32054.2
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING
VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
32064.2
ALCOHOLEN, N.E.G.19873
ALCOHOLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.19863
ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 70 vol.-% alcohol30653
ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 24 vol.-% en ten hoogste 70
vol.-% alcohol
30653
ALDEHYDEN, N.E.G.19893
ALDEHYDEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.19883
ALDOL28396.1
ALKALIMETAALAMIDEN13904.3
ALKALOÏDEN, VAST, N.E.G.15446.1
ALKALOÏDEN, VLOEIBAAR, N.E.G.31406.1
ALKALOÏDEZOUTEN, VAST, N.E.G.15446.1
ALKALOÏDEZOUTEN, VLOEIBAAR, N.E.G.31406.1
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks
C2-C12)
24308
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe
reeks C2-C12)
31458
ALKYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5% vrij zwavelzuur25838
ALKYLSULFONZUREN, VAST, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur25858
ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5% vrij zwavelzuur25848
ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met ten hoogste 5% vrij
zwavelzuur
25868
ALKYLZWAVELZUREN25718
ALLYLACETAAT23333
ALLYLALCOHOL10986.1
ALLYLAMINE23346.1
ALLYLBROMIDE10993
ALLYLCHLOORFORMIAAT17226.1
ALLYLCHLORIDE11003
ALLYLETHYLETHER23353
ALLYLFORMIAAT23363
ALLYLGLYCIDYLETHER22193
ALLYLISOTHIOCYANAAT, GESTABILISEERD15456.1
ALLYLJODIDE17233
ALLYLTRICHLOORSILAAN, GESTABILISEERD17248
ALUMINIUMBOORHYDRIDE28704.2
ALUMINIUMBOORHYDRIDE IN APPARATEN28704.2
ALUMINIUMBROMIDE, OPLOSSING25808
ALUMINIUMBROMIDE, WATERVRIJ17258
ALUMINIUMCARBIDE13944.3
ALUMINIUMCHLORIDE, OPLOSSING25818
ALUMINIUMCHLORIDE, WATERVRIJ17268
ALUMINIUMFERROSILICIUMPOEDER13954.3
ALUMINIUMFOSFIDE13974.3
ALUMINIUMFOSFIDE, PESTICIDE30486.1
ALUMINIUMHYDRIDE24634.3
ALUMINIUMNITRAAT14385.1
ALUMINIUMPOEDER, GECOAT13094.1
ALUMINIUMPOEDER, NIET GECOAT13964.3
ALUMINIUMRESINAAT27154.1
ALUMINIUMSILICIUMPOEDER, NIET GECOAT13984.3
AMALGAAM VAN AARDALKALIMETALEN, VLOEIBAAR13924.3
AMALGAAM VAN AARDALKALIMETALEN, VAST34024.3
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VAST34014.3
AMALGAAM VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR13894.3
Amfibool asbest: zie22129
AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.27333
AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.32598
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.27348
AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.27358
2-AMINO-4-CHLOORFENOL26736.1
2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTAAN29466.1
2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 20
massa-% water
33174.1
2-(2-AMINOETHOXY)ETHANOL30558
N-AMINOETHYLPIPERAZINE28158
AMINOFENOLEN (o-, m-, p-)25126.1
AMINOPYRIDINEN (o-, m-, p-)26716.1
Aminosulfonzuur: zie29678
AMMONIAK, WATERVRIJ10052
AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een dichtheid bij 15 °C lager
dan 0,880 kg/l, met meer dan 50 % ammoniak
33182
AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een dichtheid bij 15 °C lager dan 0,880 kg/l, met meer dan 35 % doch ten hoogste 50% ammoniak20732
AMMONIAK, OPLOSSING in water, relatieve dichtheid tussen 0,880 en 0,957 bij 15 °C, met meer dan 10% maar ten hoogste 35% ammoniak26728
AMMONIUMARSENAAT15466.1
Ammoniumbifluoride, oplossing: zie28178
Ammoniumbifluoride, vast: zie17278
Ammoniumbisulfaat: zie25068
AMMONIUMDICHROMAAT14395.1
AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, OPLOSSING34246.1
AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, VAST18436.1
AMMONIUMFLUORIDE25056.1
AMMONIUMFLUOROSILICAAT28546.1
AMMONIUM-KWIKCHLORIDE16306.1
AMMONIUMMETAVANADAAT28596.1
AMMONIUMNITRAAT02221
AMMONIUMNITRAAT, met een totale hoeveelheid brandbare stoffen
van ten hoogste 0,2%(met inbegrip van organische stoffen, berekend als koolstof) en zonder andere toegevoegde stof
19425.1
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE, vast, tussenprodukt voor de bereiding
van springstoffen
33755.1
AMMONIUMNITRAAT-EMULSIE, vloeibaar, tussenprodukt voor de
bereiding van springstoffen
33755.1
AMMONIUMNITRAAT-GEL, vast, tussenprodukt voor de bereiding van
springstoffen
33755.1
AMMONIUMNITRAAT-GEL, vloeibaar, tussenprodukt voor de bereiding
van springstoffen
33755.1
AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE, vast, tussenprodukt voor de
bereiding van springstoffen
33755.1
AMMONIUMNITRAAT-SUSPENSIE, vloeibaar, tussenprodukt voor de
bereiding van springstoffen
33755.1
AMMONIUMNITRAAT, VLOEIBAAR, warme geconcentreerde oplossing met een concentratie hoger dan 80% maar ten hoogste 93%24265.1
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN20675.1
AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN20719
AMMONIUMPERCHLORAAT04021
AMMONIUMPERCHLORAAT14425.1
AMMONIUMPERSULFAAT14445.1
AMMONIUMPIKRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-
% water
00041
AMMONIUMPIKRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-%
water
13104.1
AMMONIUMPOLYSULFIDE, OPLOSSING28188
AMMONIUMPOLYVANADAAT28616.1
AMMONIUMSULFIDE, OPLOSSING26838
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING28178
AMMONIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST17278
AMMONIUMWATERSTOFSULFAAT25068
Amosiet: zie22129
AMYLACETATEN11043
AMYLAMINEN11063
AMYLBUTYRATEN26203
AMYLCHLORIDEN11073
n-AMYLEEN: zie11083
AMYLFORMIATEN11093
AMYLFOSFAAT28198
AMYLMERCAPTANEN11113
n-AMYLMETHYLKETON11103
AMYLNITRATEN11123
AMYLNITRIETEN11133
AMYLTRICHLOORSILAAN17288
ANILINE15476.1
ANILINEHYDROCHLORIDE15486.1
ANISIDINEN24316.1
ANISOL22223
ANISOYLCHLORIDE17298
ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VAST, N.E.G.15496.1
ANORGANISCHE ANTIMOONVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.31416.1
ANORGANISCHE BROMATEN, N.E.G.14505.1
ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.32135.1
ANORGANISCHE CHLORATEN, N.E.G.14615.1
ANORGANISCHE CHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.32105.1
ANORGANISCHE CHLORIETEN, N.E.G.14625.1
ANORGANISCHE HYPOCHLORIETEN, N.E.G.32125.1
ANORGANISCHE NITRATEN, N.E.G.14775.1
ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.32185.1
ANORGANISCHE NITRIETEN, N.E.G.26275.1
ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.32195.1
ANORGANISCHE PERCHLORATEN, N.E.G.14815.1
ANORGANISCHE PERCHLORATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.32115.1
ANORGANISCHE PERMANGANATEN, N.E.G.14825.1
ANORGANISCHE PERMANGANATEN, OPLOSSING IN WATER,
N.E.G.
32145.1
ANORGANISCHE PEROXIDEN, N.E.G.14835.1
ANORGANISCHE PERSULFATEN, N.E.G.32155.1
ANORGANISCHE PERSULFATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G.32165.1
Anthofylliet: zie22129
ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF16496.1
ANTIKLOPMIDDEL VOOR MOTORBRANDSTOF, BRANDBAAR34836.1
ANTIMOON-KALIUMTARTRAAT15516.1
ANTIMOONLACTAAT15506.1
ANTIMOONPENTACHLORIDE, OPLOSSING17318
ANTIMOONPENTACHLORIDE, VLOEIBAAR17308
ANTIMOONPENTAFLUORIDE17328
ANTIMOONPOEDER28716.1
ANTIMOONTRICHLORIDE17338
ANTIMOONWATERSTOF26762
APPARAAT MET ACCUVOEDING31719
APPARATEN, KLEIN, MET KOOLWATERSTOFGAS, met
aftapinrichting
31502
ARGON, SAMENGEPERST10062
ARGON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR19512
ARSEEN15586.1
ARSEENBROMIDE15556.1
ARSEENPENTOXIDE15596.1
ARSEENSTOF15626.1
Arseensulfiden, n.e.g.: zie15566.1
Arseensulfiden, n.e.g.: zie15576.1
ARSEENTRICHLORIDE15606.1
ARSEENTRIOXIDE15616.1
ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., anorganisch15576.1
ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G., anorganisch15566.1
ARSEENWATERSTOF21882
ARSEENWATERSTOF, GEADSORBEERD35222
ARSEENZUUR, VAST15546.1
ARSEENZUUR, VLOEIBAAR15536.1
Arsenaten, n.e.g.: zie15566.1
Arsenaten, n.e.g.: zie15576.1
ARSENICUM15586.1
Arsenieten, n.e.g.: zie15566.1
Arsenieten, n.e.g.: zie15576.1
ARSINE: zie21882
ARSINE, GEADSORBEERD: zie35222
ARYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5% vrij zwavelzuur25838
ARYLSULFONZUREN, VAST, met ten hoogste 5% vrij zwavelzuur25858
ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5% vrij zwavelzuur25848
ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met ten hoogste 5% vrij
zwavelzuur
25868
ASBEST, AMFIBOOL22129
ASBEST, CHRYSOTIEL25909
AZIJNZUUR, OPLOSSING met meer dan 80 massa-% zuur27898
AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 50 massa-% en ten hoogste
80 massa-% zuur
27908
AZIJNZUUR, OPLOSSING, met meer dan 10 massa-%, maar minder
dan 50 massa-% zuur
27908
AZIJNZUURANHYDRIDE17158
AZODICARBONAMIDE32424.1
BARIUM14004.3
BARIUMAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 50 massa-% water15714.1
BARIUMAZIDE, droog of bevochtigd met minder dan 50 massa-% wate02241
BARIUMBROMAAT27195.1
BARIUMCHLORAAT, OPLOSSING34055.1
BARIUMCHLORAAT, VAST14455.1
BARIUMCYANIDE15656.1
BARIUMHYPOCHLORIET, met meer dan 22% actief chloor27415.1
BARIUMLEGERINGEN, PYROFOOR18544.2
BARIUMNITRAAT14465.1
BARIUMOXIDE18846.1
BARIUMPERCHLORAAT, OPLOSSING34065.1
BARIUMPERCHLORAAT, VAST14475.1
BARIUMPERMANGANAAT14485.1
BARIUMPEROXIDE14495.1
BARIUMVERBINDING, N.E.G.15646.1
BATTERIJEN, DROOG, MET VAST KALIUMHYDROXIDE: zie30288
BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM (met inbegrip van batterijen
met lithiumlegeringen)
30909
BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM IN APPARATUUR (met
inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen)
30919
BATTERIJEN MET METALLISCH LITHIUM VERPAKT MET
APPARATUUR (met inbegrip van batterijen met lithiumlegeringen)
30919
BATTERIJEN, NAT, GEVULD MET ALKALISCHE ELEKTROLYT: zie27958
BATTERIJEN, NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT: zie27948
BATTERIJEN, NAT, VAN HET GESLOTEN TYPE: zie28008
Beits: zie12633
Beits: zie30668
Beits: zie34693
Beits: zie34708
Bekleding van vaten: zie11393
BENZALDEHYDE19909
BENZEEN11143
BENZEENSULFONYLCHLORIDE22258
BENZIDINE18856.1
BENZINE12033
BENZOCHINON25876.1
BENZONITRIL22246.1
BENZOTRICHLORIDE22268
BENZOTRIFLUORIDE23383
BENZOYLCHLORIDE17368
BENZYLBROMIDE17376.1
BENZYLCHLOORFORMIAAT17398
BENZYLCHLORIDE17386.1
Benzylcyanide: zie24706.1
BENZYLDIMETHYLAMINE26198
BENZYLIDEENCHLORIDE18866.1
BENZYLJODIDE26536.1
BERYLLIUMNITRAAT24645.1
BERYLLIUMPOEDER15676.1
BERYLLIUMVERBINDING, N.E.G.15666.1
Beschermlaag voor voertuigcarrosserieën: zie11393
BESCHERMLAK, OPLOSSING (waaronder voor industriële of andere doeleinden gebruikte oppervlaktebehandelingen of deklagen, zoals
beschermlaag voor voertuigcarrosserieën, bekleding van vaten)
11393
BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN: zie29006.2
BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN: zie28146.2
BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.03821
BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.03831
BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.03841
BESTANDDELEN VAN EEN PYROTECHNISCHE KETEN, N.E.G.04611
Bhusa13274.1Niet onderworpen aan het
ADR
BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5, GESTABILISEERD22513
Bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën bij een temperatuur gelijk
aan of hoger dan 100 °C en lager dan het vlampunt: zie
32579
Bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën met een vlampunt hoger dan 60 °C, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan het vlampunt: zie32569
Bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën met een vlampunt van ten
hoogste 60 °C: zie
19993
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten
hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
33816.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten
hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
33826.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50
van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
33896.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50
van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
33906.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een
LC
50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie
van ten minste 500 LC50
33836.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een
LC
50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie
van ten minste 10 LC50
33846.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND,
N.E.G. met een LC
50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde
dampconcentratie van ten minste 500 LC50
34886.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND,
N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
34896.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een
LC
50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie
van ten minste 500 LC50
33876.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een
LC
50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie
van ten minste 10 LC50
33886.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER,
N.E.G., met een LC
50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde
dampconcentratie van ten minste 500 LC50
33856.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER,
N.E.G., met een LC
50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde
dampconcentratie van ten minste 10 LC50
33866.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER,
BRANDBAAR, N.E.G. met een LC
50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een
verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
34906.1
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER,
BRANDBAAR, N.E.G. met een LC
50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en
een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
34916.1
BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE31704.3
BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMININIUM31704.3
BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G.17198
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.32628
BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.32668
BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.32638
BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.32678
BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G.17598
BIJTENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.29218
BIJTENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.29238
BIJTENDE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.30848
BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.30968
BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.30958
BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G.17608
BIJTENDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.29208
BIJTENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.29228
BIJTENDE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G.30938
BIJTENDE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.30948
BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.33018
BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.32608
BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.32648
BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.32618
BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.32658
BIOLOGISCHE STOF, CATEGORIE B33736.2
(BIO)MEDISCH AFVAL, N.E.G.32916.2
1,2-BIS-(DIMETHYLAMINO)-ETHAAN23723
Bisulfaten, oplossing in water: zie28378
Bitumen, oplossing van, met een vlampunt van ten hoogste 60 °C: zie19993
Bitumen, oplossing van, met een vlampunt hoger dan 60 °C, bij een
temperatuur gelijk aan of hoger dan het vlampunt: zie
32563
Bitumen, oplossing van, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100
°C en lager dan het vlampunt: zie
32579
BOMMEN, met springlading00331
BOMMEN, met springlading00341
BOMMEN, met springlading00351
BOMMEN, met springlading02911
BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading03991
BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading04001
BOORSPANEN VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare
vorm
27934.2
BOORTRIBROMIDE26928
BOORTRICHLORIDE17412
BOORTRIFLUORIDE10082
BOORTRIFLUORIDE, GEADSORBEERD35192
BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX, VAST34198
BOORTRIFLUORIDE-AZIJNZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR17428
BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT26048
BOORTRIFLUORIDE-DIHYDRAAT28518
BOORTRIFLUORIDE-DIMETHYLETHERAAT29654.3
Boortrifluoride-ether-complex: zie26048
BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VAST34208
BOORTRIFLUORIDE-PROPIONZUUR-COMPLEX, VLOEIBAAR17438
BORNEOL13124.1
BOTERZUUR28208
BOTERZUURANHYDRIDE27398
BRANDBAAR METAALPOEDER, N.E.G.30894.1
BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.31784.1
BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.31804.1
BRANDBARE ANORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.31794.1
BRANDBARE METAALHYDRIDEN, N.E.G.31824.1
BRANDBARE METAALZOUTEN VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN,
N.E.G.
31814.1
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.13254.1
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.29254.1
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G.31764.1
BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.29264.1
BRANDBARE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.30974.1Vervoer verboden
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.19933
BRANDBARE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.29243
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.19923
BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.32863
BRANDBLUSAPPARATEN met samengeperst of vloeibaar gemaakt
gas
10442
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
00091
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
00101
BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
02471
BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
03001
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
02431
BRANDMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
02441
BRANDSTOF VOOR STRAALVLIEGTUIGEN18633
BRANDSTOFRESERVOIR VOOR HYDRAULISCH AGGREGAAT
VOOR VLIEGTUIGEN (dat een mengsel van watervrije hydrazine en methylhydrazine bevat) (M86 brandstof)
31653
BROMOFORM25156.1
BROOM17448
BROOM, OPLOSSING17448
omega-Broomacetofenon: zie26456.1
BROOMACETON15696.1
BROOMACETYLBROMIDE25138
BROOMAZIJNZUUR, OPLOSSING19388
BROOMAZIJNZUUR, VAST34258
BROOMBENZEEN25143
BROOMBENZYLCYANIDEN, VAST34496.1
BROOMBENZYLCYANIDEN, VLOEIBAAR16946.1
1-BROOMBUTAAN11263
2-BROOMBUTAAN23393
BROOMCHLOORDIFLUORMETHAAN19742
BROOMCHLOORMETHAAN18876.1
1-BROOM-3-CHLOORPROPAAN26886.1
BROOMCHLORIDE29012
2-BROOMETHYLETHYLETHER23403
1-BROOM-3-METHYLBUTAAN23413
BROOMMETHYLPROPANEN23423
2-BROOM-2-NITROPROPAAN-1,3-DIOL32414.1
2-BROOMPENTAAN23433
BROOMPENTAFLUORIDE17455.1
BROOMPROPANEN23443
3-BROOMPROPYN23453
BROOMTRIFLUORETHEEN: zie24192
BROOMTRIFLUORETHYLEEN24192
BROOMTRIFLUORIDE17465.1
BROOMTRIFLUORMETHAAN10092
BROOMWATERSTOF, WATERVRIJ: zie10482
BROOMWATERSTOFZUUR17888
BRUCINE15706.1
BUIZEN, DETONEREND01061
BUIZEN, DETONEREND01071
BUIZEN, DETONEREND02571
BUIZEN, DETONEREND03671
BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen04081
BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen04091
BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen04101
BUIZEN, NIET DETONEREND03161
BUIZEN, NIET DETONEREND03171
BUIZEN, NIET DETONEREND03681
BUTAAN10112
BUTAAN (handelsnaam): zie19652
BUTAANDION23463
BUTADIENEN, GESTABILISEERD (1,2-butadieen)10102
BUTADIENEN, GESTABILISEERD (1,3-butadieen)10102
BUTANOLEN11203
1-BUTEEN10122
BUTYLACETATEN11233
BUTYLACRYLATEN, GESTABILISEERD23483
n-BUTYLAMINE11253
N-BUTYLANILINE27386.1
BUTYLBENZENEN27093
n-Butylbromide: zie11263
n-BUTYLCHLOORFORMIAAT27436.1
Butylchloriden: zie11273
tert-BUTYLCYCLOHEXYLCHLOORFORMIAAT27476.1
1,2-BUTYLEENOXIDE, GESTABILISEERD30223
n-BUTYLFORMIAAT11283
BUTYLFOSFAAT17188
tert-BUTYLHYPOCHLORIET32554.2Vervoer verboden
N,n-BUTYLIMIDAZOOL26906.1
n-BUTYLISOCYANAAT24856.1
tert-BUTYLISOCYANAAT24846.1
BUTYLMERCAPTAAN23473
n-BUTYLMETHACRYLAAT, GESTABILISEERD22273
BUTYLMETHYLETHER23503
BUTYLNITRIETEN23513
BUTYLPROPIONATEN19143
BUTYLTOLUENEN26676.1
BUTYLTRICHLOORSILAAN17478
5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO- m-XYLEEN29564.1
BUTYLVINYLETHER, GESTABILISEERD23523
Butyn-2: zie11442
BUTYNDIOL-1,427166.1
BUTYRALDEHYDE11293
BUTYRALDOXIME28403
BUTYRONITRIL24113
BUTYRYLCHLORIDE23533
CADMIUMVERBINDING25706.1
CALCIUM14014.3
CALCIUM, PYROFOOR18554.2
CALCIUMARSENAAT15736.1
CALCIUMARSENAAT EN CALCIUMARSENIET, MENGSEL, VAST15746.1
CALCIUMCARBIDE14024.3
CALCIUMCHLORAAT14525.1
CALCIUMCHLORAAT, OPLOSSING IN WATER24295.1
CALCIUMCHLORIET14535.1
CALCIUMCYAANAMIDE met meer dan 0,1 massa-% calciumcarbide14034.3
CALCIUMCYANIDE15756.1
CALCIUMDITHIONIET19234.2
CALCIUMFOSFIDE13604.3
CALCIUMHYDRIDE14044.3
CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG17485.1
CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, BIJTEND34855.1
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, met ten minste 5,5%
doch ten hoogste 16% water
28805.1
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD, BIJTEND met ten
minste 5,5% , doch ten hoogste 16% water
34875.1
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, met ten
minste 5,5% doch ten hoogste 16% water
28805.1
CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD MENGSEL, BIJTEND
met ten minste 5,5% , doch ten hoogste 16% water
34875.1
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 39%
actief chloor (8,8% actieve zuurstof)
17485.1
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 10%,
doch ten hoogste 39% actief chloor
22085.1
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer
dan 39% actief chloor (8,8% actieve zuurstof)
34855.1
CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, BIJTEND met meer
dan 10%, doch ten hoogste 39% actief chloor
34865.1
CALCIUMLEGERINGEN, PYROFOOR18554.2
CALCIUMMANGAANSILICIDE28444.3
CALCIUMNITRAAT14545.1
Calciumoxide19108Niet onderworpen aan het
ADR
CALCIUMPERCHLORAAT14555.1
CALCIUMPERMANGANAAT14565.1
CALCIUMPEROXIDE14575.1
CALCIUMRESINAAT13134.1
CALCIUMRESINAAT, GESMOLTEN en gestold13144.1
CALCIUMSILICIDE14054.3
Calomel: zie20256.1
CAPRONZUUR28298
CARBONYLFLUORIDE24172
CARBONYLSULFIDE22042
Caustische potas: zie18138
Caustische soda: zie18238
CELLULOID in blokken, staven, rollen, bladen, pijpen, etc. (met
uitzondering van afvalstoffen)
20004.1
CELLULOIDAFVAL20024.2
CERIUM, platen, blokken en staven13334.1
CERIUM, spanen of gruis30784.3
CESIUM14074.3
CESIUMHYDROXIDE26828
CESIUMHYDROXIDE, OPLOSSING26818
CESIUMNITRAAT14515.1
CHEMISCHE REAGENTIASET33169
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BIJTEND, N.E.G.35032
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.35052
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.35042
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, BRANDBAAR, N.E.G.35012
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, GIFTIG, N.E.G.35022
CHEMISCHE STOF ONDER DRUK, N.E.G.35002
CHINOLINE26566.1
CHLOOR10172
CHLOOR, GEADSORBEERD35202
Chlooracetaldehyde: zie22326.1
CHLOORACETOFENON, VAST16976.1
CHLOORACETOFENON, VLOEIBAAR34166.1
CHLOORACETON, GESTABILISEERD16956.1
CHLOORACETONITRIL26686.1
CHLOORACETYLCHLORIDE17526.1
CHLOORANILINEN, VAST20186.1
CHLOORANILINEN, VLOEIBAAR20196.1
CHLOORANISIDINEN22336.1
CHLOORAZIJNZUUR, GESMOLTEN32506.1
CHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING17506.1
CHLOORAZIJNZUUR, VAST17516.1
CHLOORBENZEEN11343
CHLOORBENZOTRIFLUORIDEN22343
CHLOORBENZYLCHLORIDEN, VAST34276.1
CHLOORBENZYLCHLORIDEN, VLOEIBAAR22356.1
Chloorbleekloog: zie17918
CHLOORBUTANEN11273
CHLOORCRESOLEN, OPLOSSING26696.1
CHLOORCRESOLEN, VAST34376.1
CHLOORCYAAN, GESTABILISEERD15892
1-CHLOOR-1,1-DIFLUORETHAAN25172
CHLOORDIFLUORMETHAAN10182
CHLOORDINITROBENZENEN, VAST34416.1
CHLOORDINITROBENZENEN, VLOEIBAAR15776.1
2-CHLOORETHANAL22326.1
2-Chloorethanol: zie11356.1
CHLOORFENOLATEN, VAST29058
CHLOORFENOLATEN, VLOEIBAAR29048
CHLOORFENOLEN, VAST20206.1
CHLOORFENOLEN, VLOEIBAAR20216.1
CHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN17538
CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.32776.1
CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.27426.1
CHLOORMETHYLCHLOORFORMIAAT27456.1
CHLOORMETHYLETHYLETHER23543
3-CHLOOR-4-METHYLFENYLISOCYANAAT, VAST34286.1
3-CHLOOR-4-METHYLFENYLISOCYANAAT, VLOEIBAAR22366.1
CHLOORNITROANILINEN22376.1
CHLOORNITROBENZENEN, VAST15786.1
CHLOORNITROBENZENEN, VLOEIBAAR34096.1
CHLOORNITROTOLUENEN, VAST34576.1
CHLOORNITROTOLUENEN, VLOEIBAAR24336.1
CHLOORPENTAFLUORETHAAN10202
CHLOORPENTAFLUORIDE25482
CHLOORPIKRINE15806.1
CHLOORPIKRINE, MENGSEL, N.E.G.15836.1
1-CHLOORPROPAAN12783
2-CHLOORPROPAAN23563
1-CHLOORPROPANOL-226116.1
3-CHLOORPROPANOL-128496.1
2-CHLOORPROPEEN24563
alfa-CHLOORPROPIONZUUR25118
2-CHLOORPYRIDINE28226.1
CHLOORSILANEN, BIJTEND, N.E.G.29878
CHLOORSILANEN, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.29868
CHLOORSILANEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.29853
CHLOORSILANEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.33616.1
CHLOORSILANEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.33626.1
CHLOORSILANEN, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, BIJTEND,
N.E.G.
29884.3
CHLOORSULFONZUUR met of zonder zwaveltrioxide17548
1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN10212
CHLOORTOLUENEN22383
4-CHLOOR-o-TOLUIDINE-HYDROCHLORIDE, OPLOSSING34106.1
4-CHLOOR-o-TOLUIDINE-HYDROCHLORIDE, VAST15796.1
CHLOORTOLUIDINEN, VAST22396.1
CHLOORTOLUIDINEN, VLOEIBAAR34296.1
1-CHLOOR-2,2,2-TRIFLUORETHAAN19832
CHLOORTRIFLUORETHEEN, GESTABILISEERD: zie10822
CHLOORTRIFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD, KOELGAS R
1113
10822
CHLOORTRIFLUORIDE17492
CHLOORTRIFLUORMETHAAN10222
CHLOORTRIFLUORMETHAAN EN TRIFLUORMETHAAN,
AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 60 % chloortrifluormethaan bevat
25992
CHLOORWATERSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR21862Vervoer verboden
CHLOORWATERSTOF, WATERVRIJ: zie10502
CHLOORWATERSTOFZUUR17898
CHLOORZUUR, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 10%
chloorzuur
26265.1
CHLORAAL, WATERVRIJ, GESTABILISEERD20756.1
CHLORAAT EN BORAAT, MENGSEL14585.1
CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, OPLOSSING34075.1
CHLORAAT EN MAGNESIUMCHLORIDE, MENGSEL, VAST14595.1
CHLORIET, OPLOSSING19088
CHLOROFORM18886.1
CHLOROPREEN, GESTABILISEERD19913
CHROMYLCHLORIDE: zie17588
CHROOM(III)FLUORIDE, OPLOSSING17578
CHROOM(III)FLUORIDE, VAST17568
CHROOMNITRAAT27205.1
CHROOMOXYCHLORIDE17588
Chroomtrifluoride, oplossing: zie17578
Chroomtrifluoride, vast: zie17568
CHROOMTRIOXIDE, WATERVRIJ14635.1
CHROOMZUUR, OPLOSSING17558
Chroomzuur, vast: zie14635.1
CHROOMZWAVELZUUR22408
Chrysotiel: zie25909
CIS-2-BUTEEN10122
CONDENSATOR, ASYMMETRISCH (met een energieopslagcapaciteit
van meer dan 0,3 Wh)
35089
CONDENSATOR, ELEKTRISCH, DUBBELLAAGS (met een
energieopslagcapaciteit van meer dan 0,3 Wh)
34999
COPRA13634.2
CRESOLEN, VAST34556.1
CRESOLEN, VLOEIBAAR20766.1
CRESYLZUUR20226.1
Crocidoliet: zie22129
CROTONALDEHYDE11436.1
CROTONALDEHYDE, GESTABILISEERD11436.1
CROTONYLEEN11443
CROTONZUUR, VAST28238
CROTONZUUR, VLOEIBAAR34728
Cumeen: zie19183
CYAANBROMIDE18896.1
CYAANCHLORIDE, GESTABILISEERD: zie15892
CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD, met minder dan 3% water10516.1
CYAANWATERSTOF, GESTABILISEERD, met minder dan 3% water
en geabsorbeerd door een inert poreus materiaal
16146.1
CYAANWATERSTOF, OPLOSSING IN ALCOHOL met ten hoogste 45
massa-% cyaanwaterstof
32946.1
CYAANWATERSTOF, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 20 %
cyaanwaterstof
16136.1
CYAANWATERSTOFZUUR, OPLOSSING IN WATER, met ten hoogste
20 % cyaanwaterstof: zie
16136.1
CYANIDE, OPLOSSING, N.E.G.19356.1
CYANIDEN, ANORGANISCH, VAST, N.E.G.15886.1
CYANUURCHLORIDE26708
CYCLOBUTAAN26012
CYCLOBUTYLCHLOORFORMIAAT27446.1
1,5,9-CYCLODODECATRIEEN25186.1
CYCLOHEPTAAN22413
CYCLOHEPTATRIEEN26033
CYCLOHEPTEEN22423
CYCLOHEXAAN11453
CYCLOHEXANON19153
CYCLOHEXEEN22563
CYCLOHEXENYLTRICHLOORSILAAN17628
CYCLOHEXYLACETAAT22433
CYCLOHEXYLAMINE23578
CYCLOHEXYLISOCYANAAT24886.1
CYCLOHEXYLMERCAPTAAN30543
CYCLOHEXYLTRICHLOORSILAAN17638
CYCLONIET, BEVOCHTIGD: zie00721
CYCLONIET, GEDESENSIBILISEERD: zie04831
CYCLONIET, GEMENGD: zie03911
CYCLOOCTADIEENFOSFINEN: zie29404.2
CYCLOOCTADIENEN25203
CYCLOOCTATETRAEEN23583
CYCLOPENTAAN11463
CYCLOPENTANOL22443
CYCLOPENTANON22453
CYCLOPENTEEN22463
CYCLOPROPAAN10272
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE, BEVOCHTIGD met
ten minste 15 massa-% water
02261
CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE,
GEDESENSIBILISEERD
04841
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE, BEVOCHTIGD met ten
minste 15 massa-% water
00721
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE, GEDESENSIBILISEERD04831
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE, GEMENGD MET CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE, BEVOCHTIGD met
ten minste 15 massa-% water
03911
CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE, GEMENGD MET CYCLOTETRAMETHYLEENTETRANITRAMINE,
GEDESENSIBILISEERD met ten minste 10 massa-%
flegmatiseermiddel
03911
CYMENEN20463
n-DECAAN22473
DECABORAAN18684.1
DECAHYDRONAFTALEEN11473
Decaline: zie11473
DEFLAGRERENDE METAALZOUTEN VAN AROMATISCHE
NITROVERBINDINGEN, N.E.G.
01321
DESINFECTIEMIDDEL, VAST, GIFTIG, N.E.G.16016.1
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.19038
DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.31426.1
DEUTERIUM, SAMENGEPERST19572
DIACETONALCOHOL11483
Diacetyl: zie23463
DIALLYLAMINE23593
DIALLYLETHER23603
4,4'-DIAMINODIFENYLMETHAAN26516.1
DI-n-AMYLAMINE28413
DIAZODINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 40 massa-%
water of mengsel van alcohol en water
00741
DIBENZYLDICHLOORSILAAN24348
DIBORAAN19112
1,2-DIBROOMBUTANON-326486.1
DIBROOMCHLOORPROPANEN28726.1
DIBROOMDIFLUORMETHAAN19419
1,2-Dibroomethaan: zie16056.1
DIBROOMMETHAAN26646.1
DI-n-BUTYLAMINE22488
DIBUTYLAMINOETHANOL28736.1
DIBUTYLETHERS11493
1,3-DICHLOORACETON26496.1
DICHLOORACETYLCHLORIDE17658
DICHLOORANILINEN, VAST34426.1
DICHLOORANILINEN, VLOEIBAAR15906.1
DICHLOORAZIJNZUUR17648
o-DICHLOORBENZEEN15916.1
2,2'-DICHLOORDIETHYLETHER19166.1
DICHLOORDIFLUORMETHAAN10282
DICHLOORDIFLUORMETHAAN EN 1,1-DIFLUORETHAAN,
AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 74 % dichloordifluormethaan bevat
26022
1,1-DICHLOORETHAAN23623
1,2-Dichloorethaan: zie11843
1,1-DICHLOORETHYLEEN, GESTABILISEERD: zie13033
1,2-DICHLOORETHYLEEN11503
DICHLOORFENYLISOCYANATEN22506.1
DICHLOORFENYLTRICHLOORSILAAN17668
DICHLOORFLUORMETHAAN10292
alfa-Dichloorhydrine: zie27506.1
DICHLOORISOCYANUURZURE ZOUTEN24655.1
DICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG24655.1
DICHLOORISOPROPYLETHER24906.1
DICHLOORMETHAAN15936.1
DICHLOORMETHYLETHER, SYMMETRISCH22496.1Vervoer verboden
1,1-DICHLOOR-1-NITROETHAAN26506.1
DICHLOORPENTANEN11523
1,2-DICHLOORPROPAAN12793
1,3-DICHLOORPROPANOL-227506.1
DICHLOORPROPENEN20473
DICHLOORSILAAN21892
1,2-DICHLOOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAAN19582
DICYAAN10262
DICYCLOHEXYLAMINE25658
DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIET26874.1
DICYCLOPENTADIEEN20483
DIDYMIUMNITRAAT14655.1
DIEPTEBOMMEN00561
DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR02041
DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR03741
DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR03751
DIEPTEPEILVOORWERPEN, ONTPLOFBAAR02961
DIESELOLIE12023
1,1-Diethoxyethaan: zie10883
1,2-Diethoxyethaan: zie11533
DIETHOXYMETHAAN23733
3,3-DIETHOXYPROPEEN23743
DIETHYLAMINE11543
2-DIETHYLAMINOETHANOL26868
3-DIETHYLAMINOPROPYLAMINE26843
N,N-DIETHYLANILINE24326.1
DIETHYLBENZEEN20493
DIETHYLCARBONAAT23663
DIETHYLDICHLOORSILAAN17678
Diethyleendiamine: zie25798
DIETHYLEENGLYCOLDINITRAAT, GEDESENSIBILISEERD, met ten
minste 25 massa-% niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel
00751
DIETHYLEENTRIAMINE20798
DIETHYLETHER11553
N,N-DIETHYLETHYLEENDIAMINE26858
DIETHYLKETON11563
DIETHYLSULFAAT15946.1
DIETHYLSULFIDE23753
DIETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE27518
DIFENYLAMINOCHLOORARSINE16986.1
DIFENYLBROOMMETHAAN17708
DIFENYLCHLOORARSINE, VLOEIBAAR16996.1
DIFENYLCHLOORARSINE, VAST34506.1
DIFENYLDICHLOORSILAAN17698
Difluordibroommethaan: zie19412
1,1-DIFLUORETHAAN10302
1,1-DIFLUORETHEEN: zie19592
1,1-DIFLUORETHYLEEN19592
DIFLUORFOSFORZUUR, WATERVRIJ17688
DIFLUORMETHAAN32522
Difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan,
zeotropisch mengsel met ca. 20% difluormethaan en 40% pentafluorethaan: zie
33382
Difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan,
zeotropisch mengsel met ca. 10% difluormethaan en 70% pentafluorethaan: zie
33392
Difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan,
zeotropisch mengsel met ca. 23% difluormethaan en 25% pentafluorethaan: zie
33402
2,3-DIHYDROPYRAN23763
DIISOBUTYLAMINE23613
DIISOBUTYLEEN, ISOMERE VERBINDINGEN20503
DIISOBUTYLKETON11573
DIISOOCTYLFOSFAAT19028
DIISOPROPYLAMINE11583
DIISOPROPYLETHER11593
DIKETEEN, GESTABILISEERD25216.1
1,1-DIMETHOXYETHAAN23773
1,2-DIMETHOXYETHAAN22523
Dimethoxymethaan: zie12343
DIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER11603
DIMETHYLAMINE, WATERVRIJ10322
2-DIMETHYLAMINOACETONITRIL23783
2-DIMETHYLAMINOETHANOL20518
2-DIMETHYLAMINOETHYLACRYLAAT, GESTABILISEERD33026.1
2-DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLAAT25226.1
N,N-DIMETHYLANILINE22536.1
2,3-DIMETHYLBUTAAN24573
1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE23793
N,N-DIMETHYLCARBAMOYLCHLORIDE22628
DIMETHYLCARBONAAT11613
DIMETHYLCYCLOHEXANEN22633
N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE22648
DIMETHYLDICHLOORSILAAN11623
DIMETHYLDIETHOXYSILAAN23803
DIMETHYLDIOXANEN27073
DIMETHYLDISULFIDE23813
DIMETHYLETHER10332
N,N-DIMETHYLFORMAMIDE22653
DIMETHYLHYDRAZINE, ASYMMETRISCH11636.1
DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRISCH23826.1
2,2-DIMETHYLPROPAAN20442
N,N-DIMETHYLPROPYLAMINE22663
DIMETHYLSULFAAT15956.1
DIMETHYLSULFIDE11643
DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE22676.1
DINATRIUMTRIOXOSILICAAT32538
DINGU: zie04891
DINITROANILINEN15966.1
DINITROBENZENEN, VAST34436.1
DINITROBENZENEN, VLOEIBAAR15976.1
DINITRO-o-CRESOL15986.1
DINITROFENOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-%
water
00761
DINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water13204.1
DINITROFENOL, OPLOSSING15996.1
DINITROFENOLATEN van alkalimetalen, droog of bevochtigd met
minder dan 15 massa-% water
00771
DINITROFENOLATEN, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-%
water
13214.1
DINITROGLYCOLURIL04891
DINITRORESORCINOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-
% water
00781
DINITRORESORCINOL, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-%
water
13224.1
DINITROSOBENZEEN04061
DINITROTOLUENEN, GESMOLTEN16006.1
DINITROTOLUENEN, VAST34546.1
DINITROTOLUENEN, VLOEIBAAR20386.1
DIOXAAN11653
DIOXOLAAN11663
DIPENTEEN20523
DIPICRYLAMINE: zie00791
DIPICRYLSULFIDE, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-%
water
04011
DIPICRYLSULFIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water28524.1
DIPROPYLAMINE23833
Dipropyleentriamine: zie22698
DI-n-PROPYLETHER23843
DIPROPYLKETON27103
DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN13914.3
DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN, BRANDBAAR34824.3
DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN13914.3
DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN, BRANDBAAR34824.3
DISTIKSTOFOXIDE10702
DISTIKSTOFOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR22012
DISTIKSTOFTETROXIDE10672
DISTIKSTOFTRIOXIDE24212Vervoer verboden
DIVINYLETHER, GESTABILISEERD11673
DODECYLTRICHLOORSILAAN17718
DRAAISPANEN VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare
vorm
27934.2
Droogijs: zie18459Niet onderworpen aan het ADR - met uitzondering
van 5.5.3
DRUKINKT, brandbaar12103
Drukinktoplosmiddelen: zie12103
Drukinktverdunners: zie12103
DRUKINKT-VERWANTE PRODUKTEN, brandbaar12103
ELEKTROLYT VOOR BATTERIJEN, ALKALISCH: zie27978
Emaillak: zie12633
Emaillak: zie30668
Emaillak: zie34693
Emaillak: zie34708
EPIBROOMHYDRINE25586.1
EPICHLOORHYDRINE20236.1
1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPAAN27523
ESTERS, N.E.G.32723
ETHAAN10352
ETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR19612
Ethanal: zie10893
ETHANOL11703
ETHANOL, OPLOSSING11703
ETHANOLAMINE24918
ETHANOLAMINE, OPLOSSING24918
ETHEEN: zie19622
ETHEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR: zie10382
ETHERS, N.E.G.32713
2-Ethoxyethanol: zie11713
2-Ethoxyethylacetaat: zie11723
ETHYLACETAAT11733
ETHYLACETYLEEN, GESTABILISEERD24522
ETHYLACRYLAAT, GESTABILISEERD19173
ETHYLALCOHOL: zie11703
ETHYLALCOHOL, OPLOSSING: zie11703
ETHYLAMINE10362
ETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER met ten minste 50 massa-% en
ten hoogste 70 massa-% ethylamine
22703
ETHYLAMYLKETON22713
N-ETHYLANILINE22726.1
2-ETHYLANILINE22736.1
ETHYLBENZEEN11753
N-ETHYL-N-BENZYLANILINE22746.1
N-ETHYLBENZYLTOLUIDINEN, VAST34606.1
N-ETHYLBENZYLTOLUIDINEN, VLOEIBAAR27536.1
ETHYLBROMIDE18916.1
ETHYLBROOMACETAAT16036.1
2-ETHYLBUTANOL22753
2-ETHYLBUTYLACETAAT11773
ETHYLBUTYLETHER11793
ETHYLBUTYRAAT11803
2-ETHYLBUTYRALDEHYDE11783
ETHYLCHLOORACETAAT11816.1
ETHYLCHLOORFORMIAAT11826.1
ETHYL-2-CHLOORPROPIONAAT29353
ETHYLCHLOORTHIOFORMIAAT28268
ETHYLCHLORIDE10372
ETHYLCROTONAAT18623
ETHYLDICHLOORARSINE18926.1
ETHYLDICHLOORSILAAN11834.3
ETHYLEEN19622
ETHYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR10382
ETHYLEENCHLOORHYDRINE11356.1
ETHYLEENDIAMINE16048
ETHYLEENDIBROMIDE16056.1
ETHYLEENDICHLORIDE11843
ETHYLEENGLYCOLDIETHYLETHER11533
ETHYLEENGLYCOLMONOETHYLETHER11713
ETHYLEENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAAT11723
ETHYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHER11883
ETHYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAAT11893
ETHYLEENIMINE, GESTABILISEERD11856.1
ETHYLEENOXIDE10402
ETHYLEENOXIDE EN PROPYLEENOXIDE, MENGSEL met ten
hoogste 30% ethyleenoxide
29833
ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF tot een maximale totale druk van 1
MPa (10 bar) bij 50 °C
10402
ETHYLETHER: zie11553
ETHYLFENYLDICHLOORSILAAN24358
ETHYLFLUORIDE24532
ETHYLFORMIAAT11903
2-Ethylhexaldehyde: zie11913
3-Ethylhexaldehyde: zie11913
Ethylhexaldehyden: zie11913
2-ETHYLHEXYLAMINE22763
2-ETHYLHEXYLCHLOORFORMIAAT27486.1
Ethylideenchloride: zie23623
ETHYLISOBUTYRAAT23853
ETHYLISOCYANAAT24816.1
ETHYLLACTAAT11923
ETHYLMERCAPTAAN23633
ETHYLMETHACRYLAAT, GESTABILISEERD22773
ETHYLMETHYLETHER10392
ETHYLMETHYLKETON11933
ETHYLNITRIET, OPLOSSING11943
ETHYLORTHOFORMIAAT25243
ETHYLOXALAAT25256.1
1-ETHYLPIPERIDINE23863
ETHYLPROPIONAAT11953
ETHYLPROPYLETHER26153
N-ETHYLTOLUIDINEN27546.1
ETHYLTRICHLOORSILAAN11963
ETHYN, OPGELOST: zie10012
ETHYN, OPLOSMIDDELVRIJ33742
EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen
ontwikkelen
22119
EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR11693
EXTRACTEN, SMAAKSTOFFEN, VLOEIBAAR11973
FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN00931
FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN04031
FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN04041
FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN04201
FAKKELS VOOR VLIEGTUIGEN04211
FENACYLBROMIDE26456.1
Fenacylchloride, vast: zie16976.1
Fenacylchloride, vloeibaar: zie34166.1
FENETIDINEN23116.1
FENOL, GESMOLTEN23126.1
FENOL, OPLOSSING28216.1
FENOL, VAST16716.1
FENOLATEN, VAST29058
FENOLATEN, VLOEIBAAR29048
FENOLSULFONZUUR, VLOEIBAAR18038
FENYLACETONITRIL, VLOEIBAAR24706.1
FENYLACETYLCHLORIDE25778
FENYLCARBYLAMINECHLORIDE16726.1
FENYLCHLOORFORMIAAT27466.1
Fenylchloride: zie11346.1
FENYLEENDIAMINEN16736.1
FENYLFOSFORDICHLORIDE27988
FENYLFOSFORTHIODICHLORIDE27998
FENYLHYDRAZINE25726.1
FENYLISOCYANAAT24876.1
FENYLKWIKACETAAT16746.1
FENYLKWIKHYDROXIDE18946.1
FENYLKWIKNITRAAT18956.1
FENYLKWIKVERBINDING, N.E.G.20266.1
FENYLMERCAPTAAN23376.1
Fenylmethylether: zie22223
FENYLTRICHLOORSILAAN18048
FERROCERIUM13234.1
FERROSILICIUM met ten minste 30 massa-% doch minder dan 90
massa-% silicium
14084.3
FILMS MET EEN BASIS VAN NITROCELLULOSE, gecoat met gelatine,
met uitzondering van afvalstoffen
13244.1
FLITSLICHTBOMMEN00371
FLITSLICHTBOMMEN00381
FLITSLICHTBOMMEN00391
FLITSLICHTBOMMEN02991
FLITSLICHTPATRONEN00491
FLITSLICHTPATRONEN00501
FLITSLICHTPOEDER00941
FLITSLICHTPOEDER03051
FLUOR, SAMENGEPERST10452
FLUORANILINEN29416.1
FLUORAZIJNZUUR26426.1
FLUORBENZEEN23873
FLUORBOORZUUR17758
FLUORFOSFORZUUR, WATERVRIJ17768
FLUOROSILICATEN, N.E.G.28566.1
FLUORSULFONZUUR17778
FLUORTOLUENEN23883
FLUORWATERSTOF, WATERVRIJ10528
FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 85% fluorwaterstof17908
FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 60% maar ten hoogste 85%
fluorwaterstof
17908
FLUORWATERSTOFZUUR, met ten hoogste 60% fluorwaterstof17908
FOEZELOLIE12013
FORMALDEHYDE, OPLOSSING, met ten minste 25% formaldehyde22098
FORMALDEHYDE, OPLOSSING, BRANDBAAR11983
Formuleringen, die brandbare vloeistoffen met een vlampunt van ten
hoogste 60 °C bevatten: zie
31754.1
9-FOSFABICYCLONONANEN29404.2
FOSFINE: zie21992
FOSFINE, GEADSORBEERD: zie35252
FOSFOR, GEEL, DROOG13814.2
Fosfor, geel, gesmolten: zie24474.2
FOSFOR, GEEL, IN OPLOSSING13814.2
FOSFOR, GEEL, ONDER WATER13814.2
FOSFOR, ROOD, AMORF13384.1
FOSFORWATERSTOF, GEADSORBEERD35252
FOSFOR, WIT, DROOG13814.2
FOSFOR, WIT, GESMOLTEN24474.2
FOSFOR, WIT, IN OPLOSSING13814.2
FOSFOR, WIT, ONDER WATER13814.2
FOSFORHEPTASULFIDE, vrij van witte of gele fosfor13394.1
FOSFORIGZUUR28348
FOSFOROXYBROMIDE19398
FOSFOROXYBROMIDE, GESMOLTEN25768
FOSFOROXYCHLORIDE18106.1
FOSFORPENTABROMIDE26918
FOSFORPENTACHLORIDE18068
FOSFORPENTAFLUORIDE21982
FOSFORPENTAFLUORIDE, GEADSORBEERD35242
FOSFORPENTASULFIDE, vrij van witte of gele fosfor13404.3
FOSFORPENTOXIDE18078
FOSFORSESQUISULFIDE, vrij van witte of gele fosfor13414.1
FOSFORTRIBROMIDE18088
FOSFORTRICHLORIDE18096.1
FOSFORTRIOXIDE25788
FOSFORTRISULFIDE, vrij van witte of gele fosfor13434.1
FOSFORWATERSTOF21992
FOSFORZUUR, OPLOSSING18058
FOSFORZUUR, VAST34538
FOSFORZUURANHYDRIDE: zie18078
FOSGEEN10762
FREESSPANEN VAN FERROMETALEN in voor zelfverhitting vatbare
vorm
27934.2
FTAALZUURANHYDRIDE met meer dan 0,05% maleïnezuuranhydride22148
FUMARYLCHLORIDE17808
FURALDEHYDEN11996.1
FURAN23893
Furfural: zie11996.1
FURFURYLALCOHOL28746.1
FURFURYLAMINE25263
GALLIUM28038
Gasgeneratoren voor airbags: zie05031
Gasgeneratoren voor airbags: zie32689
GASMONSTER, DRUKLOOS, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld
vloeibaar
31672
GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, N.E.G., niet sterk gekoeld
vloeibaar
31692
GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk
gekoeld vloeibaar
31682
GASOLIE12023
GASPATRONEN zonder aftapinrichting, niet hervulbaar20372
GEADSORBEERD GAS, BRANDBAAR, N.E.G.35102
GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.35162
GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.35172
GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.35142
GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, N.E.G.35122
GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G.35182
GEADSORBEERD GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G.35152
GEADSORBEERD GAS, N.E.G.35112
GEADSORBEERD GAS, OXIDEREND, N.E.G35132
GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VAST, N.E.G.33804.1
GEDESENSIBILISEERDE ONTPLOFBARE STOF, VLOEIBAAR, N.E.G.33793
GEGASTE LAADEENHEID33599
GEHALOGENEERDE MONOMETHYLDIFENYLMETHANEN, VAST31529
GEHALOGENEERDE MONOMETHYLDIFENYLMETHANEN,
VLOEIBAAR
31519
Gemagnetiseerde stoffen28079Niet onderworpen aan het
ADR
GENETISCH GEMODIFICEERDE MICRO-ORGANISMEN32459
GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN32459
GEREGLEMENTEERD MEDISCH AFVAL, N.E.G.32916.2
GERMAAN: zie21922
GERMAAN, GEADSORBEERD: zie35232
GERMAANWATERSTOF21922
GERMAANWATERSTOF, GEADSORBEERD35232
Gevaarlijke goederen in machines of gevaarlijke goederen in apparaten33639Niet onderworpen aan het ADR (zie ook 1.1.3.1 b)
GEZWINDE LONT, NIET DETONEREND01011
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.32886.1
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.32906.1
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.32876.1
GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.32896.1
GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.35356.1
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.28116.1
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.29286.1
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.29306.1
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.28106.1
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.29276.1
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.29296.1
GIFTIGE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.30866.1
GIFTIGE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.31256.1
GIFTIGE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.31246.1
GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G.31226.1
GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G.31236.1
GLYCEROL-alfa-MONOCHLOORHYDRINE26896.1
GLYCIDALDEHYDE26223
GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading02841
GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading02851
GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading02921
GRANATEN, hand- of geweer-, met springlading02931
GRONDFAKKELS00921
GRONDFAKKELS04181
GRONDFAKKELS04191
GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten
minste 25 massa-% water
01591
GRONDSTOF VOOR ROOKZWAK BUSKRUIT, BEVOCHTIGD met ten
minste 17 massa-% alcohol
04331
GUANIDINENITRAAT14675.1
GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDEENHYDRAZINE, BEVOCHTIGD
met ten minste 30 massa-% water
01131
GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEEN, BEVOCHTIGD, met
ten minste 30 massa-% water of mengsel van alcohol en water
01141
HAFNIUMPOEDER, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water13264.1
HAFNIUMPOEDER, DROOG25454.2
HANDSEINMIDDELEN01911
HANDSEINMIDDELEN03731
HARSOLIE12863
HARS, OPLOSSING, brandbaar18663
HELIUM, SAMENGEPERST10462
HELIUM, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR19632
HEPTAFLUORPROPAAN32962
n-HEPTALDEHYDE30563
HEPTANEN12063
n-HEPTEEN22783
HEXACHLOORACETON26616.1
HEXACHLOORBENZEEN27296.1
HEXACHLOORBUTADIEEN22796.1
HEXACHLOORCYCLOPENTADIEEN26466.1
HEXACHLOORPLATINAZUUR, VAST25078
HEXACHLOROFEEN28756.1
HEXADECYLTRICHLOORSILAAN17818
HEXADIENEN24583
HEXAETHYLTETRAFOSFAAT16116.1
HEXAFLUORACETON24202
HEXAFLUORACETON-HYDRAAT, VAST34366.1
HEXAFLUORACETON-HYDRAAT, VLOEIBAAR25526.1
HEXAFLUORETHAAN21932
HEXAFLUORFOSFORZUUR17828
HEXAFLUORPROPEEN18582
HEXALDEHYDE12073
HEXAMETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING17838
HEXAMETHYLEENDIAMINE, VAST22808
HEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT22816.1
HEXAMETHYLEENIMINE24933
HEXAMETHYLEENTETRAMINE13284.1
HEXANEN12083
HEXANITRODIFENYLAMINE00791
HEXANITROSTILBEEN03921
HEXANOLEN22823
HEXEEN-123703
HEXOGEEN, BEVOCHTIGD: zie00721
HEXOGEEN, GEDESENSIBILISEERD: zie04831
HEXOGEEN, GEMENGD: zie03911
HEXOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water01181
HEXOTOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water: zie01181
HEXOTONAL03931
HEXYL: zie00791
HEXYLTRICHLOORSILAAN17848
HMX, BEVOCHTIGD: zie02261
HMX, GEDESENSIBILISEERD: zie04841
HMX, GEMENGD: zie03911
HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje00591
HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje04391
HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje04401
HOLLE LADINGEN, zonder slagpijpje04411
HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT02371
HOLLE LADINGEN, BUIGZAAM, GESTREKT02881
HOOGZWAVELIGE AARDOLIE, BRANDBAAR, GIFTIG34943
Hooi13274.1Niet onderworpen aan het
ADR
HOUDERS, KLEIN, MET GAS, zonder aftapinrichting, niet hervulbaar20372
HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR13063
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met meer dan 37 massa-%
hydrazine
20308
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER met ten hoogste 37 massa-%
hydrazine
32936.1
HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, BRANDBAAR met meer dan 37
massa-% hydrazine
34848
HYDRAZINE, WATERVRIJ20298
1-HYDROXYBENZOTRIAZOL-MONOHYDRAAT34744.1
1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, WATERVRIJ, droog of bevochtigd met
minder dan 20 massa-% water
05081
3-HYDROXYBUTYRALDEHYDE: zie28396.1
HYDROXYLAMINESULFAAT28658
HYPOCHLORIET, OPLOSSING17918
IJSAZIJN27898
IJZER(II)ARSENAAT16086.1
IJZER(III)ARSENAAT16066.1
IJZER(III)ARSENIET16076.1
IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING25828
IJZER(III)CHLORIDE, WATERVRIJ17738
IJZER(III)NITRAAT14665.1
IJZEROXIDE, AFGEWERKT, afkomstig van de lichtgaszuivering13764.2
IJZERPENTACARBONYL19946.1
IJZERSPONS, AFGEWERKT, afkomstig van de lichtgaszuivering13764.2
IJzertrichloride, watervrij: zie17738
3,3'-IMINOBISPROPYLAMINE22698
INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN29006.2
INFECTUEUZE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN28146.2
INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, met verspreidings-,
uitstoot- of voortdrijvende lading
02481
INRICHTINGEN, DOOR WATER TE ACTIVEREN, met verspreidings-,
uitstoot- of voortdrijvende lading
02491
INSECTICIDE, GAS, N.E.G.19682
INSECTICIDE, GAS, BRANDBAAR, N.E.G.33542
INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G.19672
INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.33552
Isoamyleen-1: zie25613
ISOBOTERZUUR25293
ISOBUTAAN19692
ISOBUTANOL12123
ISOBUTEEN10552
ISOBUTYLACETAAT12133
ISOBUTYLACRYLAAT, GESTABILISEERD25273
ISOBUTYLALCOHOL: zie12123
ISOBUTYLAMINE12143
ISOBUTYLFORMIAAT23933
ISOBUTYLISOBUTYRAAT25283
ISOBUTYLISOCYANAAT24866.1
ISOBUTYLMETHACRYLAAT, GESTABILISEERD22833
ISOBUTYLPROPIONAAT23943
ISOBUTYRALDEHYDE20453
ISOBUTYRONITRIL22843
ISOBUTYRYLCHLORIDE23953
ISOCYANAAT, OPLOSSING, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.24783
ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, N.E.G.22066.1
ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.30806.1
ISOCYANATEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.24783
ISOCYANATEN, GIFTIG, N.E.G.22066.1
ISOCYANATEN, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.30806.1
ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDEN22856.1
3-Isocyanatomethyl- 3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat: zie22906.1
Isododecaan: zie22863
ISOFORONDIAMINE22898
ISOFORONDIISOCYANAAT22906.1
ISOHEPTENEN22873
ISOHEXENEN22883
ISOOCTENEN12163
ISOPENTENEN23713
ISOPREEN, GESTABILISEERD12183
ISOPROPANOL12193
ISOPROPENYLACETAAT24033
ISOPROPENYLBENZEEN23033
ISOPROPYLACETAAT12203
ISOPROPYLALCOHOL: zie12193
ISOPROPYLAMINE12213
ISOPROPYLBENZEEN19183
ISOPROPYLBUTYRAAT24053
ISOPROPYLCHLOORACETAAT29473
ISOPROPYLCHLOORFORMIAAT24076.1
ISOPROPYL-2-CHLOORPROPIONAAT29343
Isopropylchloride: zie23563
Isopropylethyleen: zie25613
ISOPROPYLFOSFAAT17938
ISOPROPYLISOBUTYRAAT24063
ISOPROPYLISOCYANAAT24836.1
ISOPROPYLNITRAAT12223
ISOPROPYLPROPIONAAT24093
ISOSORBIDEDINITRAAT, MENGSEL met ten minste 60% lactose,
mannose, zetmeel of calciumwaterstoffosfaat
29074.1
ISOSORBIDE-5-MONONITRAAT32514.1
JODIUM34958
JOOD: zie34958
2-JOODBUTAAN23903
JOODMETHYLPROPANEN23913
JOODMONOCHLORIDE, VAST17928
JOODMONOCHLORIDE, VLOEIBAAR34988
JOODPENTAFLUORIDE24955.1
JOODPROPANEN23923
JOODWATERSTOF, WATERVRIJ: zie21972
JOODWATERSTOFZUUR17878
KABELSNIJDERS, ONTPLOFBAAR00701
KAKODYLZUUR15726.1
Kaliloog: zie18148
KALIUM22574.3
KALIUMARSENAAT16776.1
KALIUMARSENIET16786.1
Kaliumbifluoride, oplossing: zie34218
Kaliumbifluoride, vast: zie18118
Kaliumbisulfaat: zie25098
KALIUMBOORHYDRIDE18704.3
KALIUMBROMAAT14845.1
KALIUMCHLORAAT14855.1
KALIUMCHLORAAT, OPLOSSING IN WATER24275.1
KALIUMCYANIDE, OPLOSSING34136.1
KALIUMCYANIDE, VAST16806.1
KALIUMDITHIONIET19294.2
KALIUMFLUORACETAAT26286.1
KALIUMFLUORIDE, OPLOSSING34226.1
KALIUMFLUORIDE, VAST18126.1
KALIUMFLUOROSILICAAT26556.1
KALIUMFOSFIDE20124.3
KALIUMHYDROXIDE, OPLOSSING18148
KALIUMHYDROXIDE, VAST18138
KALIUMKOPER(I)CYANIDE16796.1
KALIUM-KWIKCYANIDE16266.1
KALIUM-KWIKJODIDE16436.1
KALIUMMETAVANADAAT28646.1
KALIUMMONOXIDE20338
KALIUMNITRAAT14865.1
KALIUMNITRAAT EN NATRIUMNITRIET, MENGSEL14875.1
KALIUMNITRIET14885.1
Kaliumoxide: zie20338
KALIUMPERCHLORAAT14895.1
KALIUMPERMANGANAAT14905.1
KALIUMPEROXIDE14915.1
KALIUMPERSULFAAT14925.1
KALIUMSULFIDE met minder dan 30% kristalwater13824.2
KALIUMSULFIDE, GEHYDRATEERD met ten minste 30% kristalwater18478
KALIUMSULFIDE, WATERVRIJ13824.2
KALIUMSUPEROXIDE24665.1
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING34218
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST18118
KALIUMWATERSTOFSULFAAT25098
KAMFER, synthetisch27174.1
KAMFEROLIE11303
KATOEN, VOCHTIG13654.2
KATOENAFVAL, OLIEHOUDEND13644.2
KEROSINE12233
KETONEN, VLOEIBAAR, N.E.G.12243
KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G.31478
KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G.31436.1
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.28018
KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.16026.1
KLINKNAGELPATRONEN01741
KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN01921
KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN01931
KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN04921
KNALSEINEN VOOR SPOORWEGDOELEINDEN04931
KOBALTNAFTENAATPOEDER20014.1
KOBALTRESINAAT, NEERGESLAGEN13184.1
KOELGAS, N.E.G., zoals mengsel F1, mengsel F2, mengsel F310782
KOELGAS R 1132a: zie19592
KOELGAS R 114: zie19582
KOELGAS R 115: zie10202
KOELGAS R 116: zie21932
KOELGAS R 12: zie10282
KOELGAS R 1216: zie18582
KOELGAS R 124: zie10212
KOELGAS R 125: zie32202
KOELGAS R 12B1: zie19742
KOELGAS R 13: zie10222
KOELGAS R 1318: zie24222
KOELGAS R 133a: zie19832
KOELGAS R 134a: zie31592
KOELGAS R 13B1: zie10092
KOELGAS R 14: zie19822
KOELGAS R 142b: zie25172
KOELGAS R 143a: zie20352
KOELGAS R 152a: zie10302
KOELGAS R 161: zie24532
KOELGAS R 21: zie10292
KOELGAS R 218: zie24242
KOELGAS R 22: zie10182
KOELGAS R 227: zie32962
KOELGAS R 23: zie19842
KOELGAS R 32: zie32522
KOELGAS R 40: zie10632
KOELGAS R 404A33372
KOELGAS R 407A33382
KOELGAS R 407B33392
KOELGAS R 407C33402
KOELGAS R 41: zie24542
KOELGAS R 500: zie26022
KOELGAS R 502: zie19732
KOELGAS R 503: zie25992
KOELGAS RC 318: zie19762
KOELMACHINES met brandbaar, niet giftig, vloeibaar gemaakt gas33582
KOELMACHINES met niet brandbare, niet giftige gassen of
ammoniakoplossingen (UN 2672)
28572
KOOL, van dierlijke of plantaardige oorsprong13614.2
KOOL, GEACTIVEERD13624.2
KOOLDIOXIDE10132
KOOLDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR21872
Kooldioxide, vast18459Niet onderworpen aan het ADR - met uitzondering van 5.5.3
KOOLMONOXIDE, SAMENGEPERST10162
KOOLSTOFDIOXIDE: zie10132
KOOLSTOFDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR: zie21872
KOOLSTOFDISULFIDE11313
KOOLSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST: zie10162
KOOLTEERDESTILLATEN, BRANDBAAR11363
KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G.32953
KOOLZUUR: zie10132
KOOLZUUR, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR: zie21872
KOPERACETOARSENIET15856.1
KOPERARSENIET15866.1
KOPERCHLORAAT27215.1
KOPERCHLORIDE28028
KOPERCYANIDE15876.1
KOPERETHYLEENDIAMINE, OPLOSSING17618
KRILLMEEL34974.2
KRYPTON, SAMENGEPERST10562
KRYPTON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR19702
KUNSTSTOF PERSMASSA, in de vorm van pasta, vellen of
geëxtrudeerde draden, die brandbare dampen ontwikkelen
33149
KUNSTSTOFFEN OP BASIS VAN NITROCELLULOSE, VOOR
ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
20064.2
KUNSTTERPENTIJN13003
KWIK28098
KWIKACETAAT16296.1
KWIK(II)ARSENAAT16236.1
KWIKBENZOAAT16316.1
KWIKBROMIDEN16346.1
KWIK(II)CHLORIDE16246.1
Kwikchloride: zie20256.1
KWIKCYANIDE16366.1
KWIKFULMINAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of
mengsel van alcohol en water
01351
KWIKGLUCONAAT16376.1
KWIK IN VERVAARDIGDE VOORWERPEN35068
KWIKJODIDE16386.1
KWIK(I)NITRAAT16276.1
KWIK(II)NITRAAT16256.1
KWIKNUCLEAAT16396.1
KWIKOLEAAT16406.1
KWIKOXIDE16416.1
KWIKOXYCYANIDE, GEDESENSIBILISEERD16426.1
KWIKSALICYLAAT16446.1
KWIK(II)SULFAAT16456.1
KWIKTHIOCYANAAT16466.1
KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.20256.1
KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.20246.1
LACHGAS: zie10702
LACHGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR: zie22012
Lakverf: zie12633
Lakverf: zie30668
Lakverf: zie34693
Lakverf: zie34708
LEEG VOERTUIG, ongereinigdzie 5.1.3 en 5.4.1.1.6
LEGE AFNEEMBARE TANK, ongereinigdzie 4.3.2.4, 5.1.3 en
5.4.1.1.6
LEGE BATTERIJWAGEN, ongereinigdzie 4.3.2.4, 5.1.3 en
5.4.1.1.6
LEGE GROTE CONTAINER, ongereinigdzie 7.3, 5.1.3 en 5.4.1.1.6
LEGE GROTE VERPAKKING, ongereinigdzie 4.1.1.11, 5.1.3 en
5.4.1.1.6
LEGE HOUDER, ongereinigdzie 5.1.3 en 5.4.1.1.6
LEGE IBC, ongereinigdzie 4.1.1.11, 5.1.3 en
5.4.1.1.6
LEGE MEGC, ongereinigdzie 4.3.2.4, 5.1.3 en
5.4.1.1.6
LEGE TANKCONTAINER, ongereinigdzie 4.3.2.4, 5.1.3 en
5.4.1.1.6
LEGE TANKWAGEN, ongereinigdzie 4.3.2.4, 5.1.3 en
5.4.1.1.6
LEGE TRANSPORTTANK, ongereinigdzie 4.2.1.5, 4.2.2.6, 5.1.3
en 5.4.1.1.6
LEGE VERPAKKING, ongereinigdzie 4.1.1.11, 5.1.3 en
5.4.1.1.6
LEGERING VAN AARDALKALIMETALEN, N.E.G.13934.3
LEGERING VAN ALKALIMETALEN, VLOEIBAAR, N.E.G.14214.3
LEGERINGEN VAN KALIUM EN NATRIUM, VAST34044.3
LEGERINGEN VAN KALIUM EN NATRIUM, VLOEIBAAR14224.3
LEISTEENOLIE12883
LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading
01711
LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading
02541
LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading
02971
LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE02121
LICHTSPOORELEMENTEN VOOR MUNITIE03061
LIJMEN, met brandbare vloeistof11333
LIJNWERPRAKETTEN02381
LIJNWERPRAKETTEN02401
LIJNWERPRAKETTEN04531
Limoneen: zie20523
LITHIUM14154.3
LITHIUMALUMINIUMHYDRIDE14104.3
LITHIUMALUMINIUMHYDRIDE IN ETHER14114.3
LITHIUMBATTERIJEN INGEBOUWD IN LAADEENHEID, lithium-ion-
batterijen of batterijen van metallisch lithium
35369
LITHIUMBOORHYDRIDE14134.3
LITHIUMFERROSILICIUM28304.3
LITHIUMHYDRIDE14144.3
LITHIUMHYDRIDE, VAST, GIETSTUKKEN28054.3
LITHIUMHYDROXIDE26808
LITHIUMHYDROXIDE, OPLOSSING26798
LITHIUMHYPOCHLORIET, DROOG14715.1
LITHIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL14715.1
LITHIUM-ION-BATTERIJEN (met inbegrip van lithium-ion-polymeer-
batterijen)
34809
LITHIUM-ION-BATTERIJEN IN APPARATUUR (met inbegrip van lithium
ion-polymeer-batterijen)
34819
LITHIUM-ION-BATTERIJEN VERPAKT MET APPARATUUR (met
inbegrip van lithium-ion-polymeer-batterijen)
34819
LITHIUMNITRAAT27225.1
LITHIUMNITRIDE28064.3
LITHIUMPEROXIDE14725.1
LITHIUMSILICIUM14174.3
LONDON PURPLE16216.1
LOODACETAAT16166.1
LOODARSENATEN16176.1
LOODARSENIETEN16186.1
LOODAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of
mengsel van alcohol en water
01291
LOODCYANIDE16206.1
LOODDIOXIDE18725.1
LOODFOSFIET, DIBASISCH29894.1
LOODNITRAAT14695.1
LOODPERCHLORAAT, OPLOSSING34085.1
LOODPERCHLORAAT, VAST14705.1
LOODSTYFNAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of
mengsel van alcohol en water
01301
LOODSULFAAT met meer dan 3% vrij zuur17948
LOODTRINITRORESORCINAAT, BEVOCHTIGD: zie01301
LOODVERBINDING, OPLOSBAAR, N.E.G.22916.1
LOSSE PATRONEN VOOR GEREEDSCHAP00141
LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS00141
LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS03271
LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS03381
LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS00141
LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS03261
LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS03271
LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS03381
LOSSE PATRONEN VOOR WAPENS04131
LUCHT, SAMENGEPERST10022
LUCHT, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR10032
MACHINE MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS
AANGEDREVEN
35292
MACHINE MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF
AANGEDREVEN
35283
MAGNESIUM, in korrels, krullen of lint18694.1
MAGNESIUMALUMINIUMFOSFIDE14194.3
MAGNESIUMARSENAAT16226.1
MAGNESIUMBROMAAT14735.1
MAGNESIUMCHLORAAT27235.1
MAGNESIUMDIAMIDE20044.2
MAGNESIUMFLUOROSILICAAT28536.1
MAGNESIUMFOSFIDE20114.3
MAGNESIUMHYDRIDE20104.3
MAGNESIUMKORRELS, GECOAT, met een korrelgrootte van ten
minste 149 µm
29504.3
MAGNESIUMLEGERINGEN met meer dan 50 % magnesium, in korrels,
krullen of lint
18694.1
MAGNESIUMNITRAAT14745.1
MAGNESIUMPERCHLORAAT14755.1
MAGNESIUMPEROXIDE14765.1
MAGNESIUMPOEDER14184.3
MAGNESIUMSILICIDE26244.3
MALEÏNEZUURANHYDRIDE22158
MALEÏNEZUURANHYDRIDE, GESMOLTEN22158
MALONITRIL26476.1
MANEB22104.2
MANEB, GESTABILISEERD tegen zelfverhitting29684.3
MANEB-PREPARATEN met ten minste 60 massa-% maneb22104.2
MANEB-PREPARATEN, GESTABILISEERD tegen zelfverhitting29684.3
MANGAANNITRAAT27245.1
MANGAANRESINAAT13304.1
MANNITOLHEXANITRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 40 massa-%
water of mengsel van alcohol en water
01331
MEDICAMENT, VAST, GIFTIG, N.E.G.32496.1
MEDICAMENT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.32483
MEDICAMENT, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.18516.1
MEMBRAANFILTERS VAN NITROCELLULOSE met ten hoogste 12,6
% stikstof in de droge stof
32704.1
Mengsel A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B of C: zie19652
Mengsel F1, F2, F3: zie10782
Mengsel P1, P2: zie10602
MENGSEL VAN BUTADIENEN EN KOOLWATERSTOF,
GESTABILISEERD, dat bij 70 °C een dampdruk bezit van ten hoogste 1,1 MPa (11 bar) en bij 50 °C een dichtheid van ten minste 0,525 kg/l
10102
MENGSEL VAN BUTENEN10122
MENGSEL VAN CHLOORDIFLUORMETHAAN EN
CHLOORPENTAFLUORETHAAN, met een vast kookpunt, dat ca. 49 % chloordifluormethaan bevat
19732
MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLBROMIDE15812
MENGSEL VAN CHLOORPIKRINE EN METHYLCHLORIDE15822
MENGSEL VAN ETHANOL EN BENZINE met meer dan 10% ethanol34753
MENGSEL VAN ETHEEN, ETHYN EN PROPEEN, STERK GEKOELD,
VLOEIBAAR: zie
31382
MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN, STERK
GEKOELD, VLOEIBAAR met ten minste 71,5 % ethyleen, ten hoogste 22,5 % acetyleen en ten hoogste 6 % propyleen
31382
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN
CHLOORTETRAFLUORETHAAN, dat ten hoogste 8,8 % ethyleenoxide bevat
32972
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN
DICHLOORDIFLUORMETHAAN, met ten hoogste 12,5 % ethyleenoxide
30702
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE met meer dan
87 % ethyleenoxide
33002
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE met meer dan 9
%, maar ten hoogste 87 % ethyleenoxide
10412
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE met ten hoogste
9 % ethyleenoxide
19522
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE met meer
dan 87 % ethyleenoxide: zie
33002
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE met meer
dan 9 %, maar ten hoogste 87 % ethyleenoxide: zie
10412
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLSTOFDIOXIDE met ten
hoogste 9% ethyleenoxide: zie
19522
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR met meer dan 87
% ethyleenoxide: zie
33002
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR met meer dan 9%
maar ten hoogste 87 % ethyleenoxide: zie
10412
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR met ten hoogste
9% ethyleenoxide: zie
19522
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN PENTAFLUORETHAAN, dat
ten hoogste 7,9 % ethyleenoxide bevat
32982
MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN TETRAFLUORETHAAN, dat ten
hoogste 5,6 % ethyleenoxide bevat
32992
MENGSEL VAN FLUORWATERSTOFZUUR EN ZWAVELZUUR17868
MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST
GAS
16122
MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, SAMENGEPERST,
N.E.G.
19642
MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. (mengsel A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B of C)19652
MENGSEL VAN METHYLACETYLEEN EN PROPADIEEN,
GESTABILISEERD (mengsel P1) (mengsel P2)
10602
MENGSEL VAN METHYLCHLORIDE EN DICHLOORMETHAAN19122
MENGSEL VAN SALPETERZUUR EN ZOUTZUUR17988Vervoer verboden
MENGSEL VAN STIKSTOFMONOXIDE EN DISTIKSTOFTETROXIDE19752
MENGSEL VAN STIKSTOFMONOXIDE EN STIKSTOFDIOXIDE: zie19752
MENGSEL VAN WATERSTOF EN METHAAN, SAMENGEPERST20342
Mengsels van vaste stoffen, die brandbare vloeistoffen met een
vlampunt van ten hoogste 60 °C bevatten: zie
31754.1
MERCAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G.33363
MERCAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG,
N.E.G.
12283
MERCAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR,
N.E.G.
30716.1
MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G.33363
MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.12283
MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.30716.1
Mercaptoethanol: zie29666.1
5-MERCAPTOTETRAZOL-1-AZIJNZUUR04481
Mesityleen: zie23253
MESITYLOXIDE12293
MESTSTOF, OPLOSSING met niet gebonden ammoniak10432
MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VAST33954.3
MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VAST ,
BRANDBAAR
33964.3
MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VAST,
VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR
33974.3
MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR33984.3
MET WATER REACTIEVE METAALORGANISCHE STOF,
VLOEIBAAR, BRANDBAAR
33994.3
MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, N.E.G.32084.3
MET WATER REACTIEVE METALLISCHE STOF, VOOR
ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G.
32094.3
MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, N.E.G.28134.3
MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.31314.3
MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.31324.3
MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.31344.3
MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, OXIDEREND, N.E.G.31334.3Vervoer verboden
MET WATER REACTIEVE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING
VATBAAR, N.E.G.
31354.3
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, N.E.G.31484.3
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.31294.3
MET WATER REACTIEVE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.31304.3
METAALCARBONYLEN, VAST, N.E.G.34666.1
METAALCARBONYLEN, VLOEIBAAR, N.E.G.32816.1
METAALHYDRIDEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G.14094.3
METAALKATALYSATOR, BEVOCHTIGD met een zichtbare overmaat
vloeistof
13784.2
METAALKATALYSATOR, DROOG28814.2
METAALORGANISCHE VERBINDING, VAST, GIFTIG, N.E.G.34676.1
METAALORGANISCHE VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.32826.1
METALDEHYDE13324.1
METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM, VAST34034.3
METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM, VLOEIBAAR14204.3
METHAAN, SAMENGEPERST19712
METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR19722
METHAANSULFONYLCHLORIDE32466.1
METHACRYLALDEHYDE, GESTABILISEERD23963
METHACRYLNITRIL, GESTABILISEERD30796.1
METHACRYLZUUR, GESTABILISEERD25318
METHANOL12303
2-Methoxyethanol: zie11883
METHOXYMETHYLISOCYANAAT26056.1
4-METHOXY-4-METHYLPENTAAN-2-ON22933
1-METHOXY-2-PROPANOL30923
METHYLACETAAT12313
METHYLACRYLAAT, GESTABILISEERD19193
METHYLAL12343
METHYLALLYLALCOHOL26143
METHYLALLYLCHLORIDE25543
METHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER12353
METHYLAMINE, WATERVRIJ10612
METHYLAMYLACETAAT12333
Methylamylalcohol: zie20533
N-METHYLANILINE22946.1
alfa-METHYLBENZYLALCOHOL, VAST34386.1
alfa-METHYLBENZYLALCOHOL, VLOEIBAAR29376.1
METHYLBROMIDE met ten hoogste 2 % chloorpikrine10622
METHYLBROMIDE EN ETHYLEENDIBROMIDE, MENGSEL,
VLOEIBAAR
16476.1
METHYLBROOMACETAAT26436.1
3-METHYLBUTAAN-2-ON23973
2-METHYLBUTANAL33713
2-METHYL-1-BUTEEN24593
2-METHYL-2-BUTEEN24603
3-METHYL-1-BUTEEN25613
N-METHYLBUTYLAMINE29453
METHYL-tert-BUTYLETHER23983
METHYLBUTYRAAT12373
METHYLCHLOORACETAAT22956.1
METHYLCHLOORFORMIAAT12386.1
METHYLCHLOORMETHYLETHER12396.1
METHYL-2-CHLOORPROPIONAAT29333
METHYLCHLOORSILAAN25342
METHYLCHLORIDE10632
Methylcyanide: zie16483
METHYLCYCLOHEXAAN22963
METHYLCYCLOHEXANOLEN, brandbaar26173
METHYLCYCLOHEXANON22973
METHYLCYCLOPENTAAN22983
METHYLDICHLOORACETAAT22996.1
METHYLDICHLOORSILAAN12424.3
Methyleenchloride: zie15936.1
METHYLETHYLKETON : zie11933
2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE23006.1
METHYLFENYLDICHLOORSILAAN24378
METHYLFLUORIDE24542
METHYLFORMIAAT12433
2-METHYLFURAN23013
2-METHYL-2-HEPTAANTHIOL30236.1
5-METHYLHEXAAN-2-ON23023
METHYLHYDRAZINE12446.1
METHYLISOBUTYLCARBINOL20533
METHYLISOBUTYLKETON12453
METHYLISOCYANAAT24806.1
METHYLISOPROPENYLKETON, GESTABILISEERD12463
Methylisopropylbenzenen: zie20463
METHYLISOTHIOCYANAAT24776.1
METHYLISOVALERAAT24003
METHYLJODIDE26446.1
METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER19284.3
METHYLMERCAPTAAN10642
3-METHYLMERCAPTO-PROPIONALDEHYDE: zie27856.1
METHYLMETHACRYLAAT, MONOMEER, GESTABILISEERD12473
4-METHYLMORFOLINE25353
N-METHYLMORFOLINE: zie25353
METHYLNITRIET24552Vervoer verboden
METHYLORTHOSILICAAT26066.1
METHYLPENTADIENEN24613
2-METHYLPENTANOL-225603
3-Methylpenteen-2-yn-4-ol-1: zie27058
1-METHYLPIPERIDINE23993
METHYLPROPIONAAT12483
METHYLPROPYLETHER26123
METHYLPROPYLKETON12493
Methylpyridinen: zie23133
METHYLTETRAHYDROFURAN25363
METHYLTRICHLOORACETAAT25336.1
METHYLTRICHLOORSILAAN12503
alfa-METHYLVALERALDEHYDE23673
METHYLVINYLKETON, GESTABILISEERD12516.1
MIERENZUUR met meer dan 85 massa-% zuur17798
MIERENZUUR met ten minste 5 massa-% en ten hoogste 85 massa-%
zuur
34128
MIJNEN, met springlading01361
MIJNEN, met springlading01371
MIJNEN, met springlading01381
MIJNEN, met springlading02941
MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G.30779
MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.30829
MOLYBDEENPENTACHLORIDE25088
MONSTER VAN CHEMISCHE STOF, GIFTIG33156.1
MORFOLINE20548
MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBAAR GAS
AANGEDREVEN
35292
MOTOR MET BRANDSTOFCEL, DOOR BRANDBARE VLOEISTOF
AANGEDREVEN
35283
MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading00201Vervoer verboden
MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende lading00211Vervoer verboden
MUNITIE, GIFTIG, NIET ONTPLOFBAAR, zonder verspreidingslading
of uitstootlading en zonder ontsteker
20166.1
MUNITIE, TRAANVERWEKKEND, NIET ONTPLOFBAAR, zonder
verspreidingslading of uitstootlading en zonder ontsteker
20176.1
MUNITIE VOOR BEPROEVINGEN03631
MUSKUS-XYLEEN: zie29564.1
Mysoriet: zie22129
NAFTALEEN, GERAFFINEERD13344.1
NAFTALEEN, GESMOLTEN23044.1
NAFTALEEN, RUW13344.1
alfa-NAFTYLAMINE20776.1
beta-NAFTYLAMINE, OPLOSSING34116.1
beta-NAFTYLAMINE, VAST16506.1
NAFTYLTHIOUREUM16516.1
NAFTYLUREUM16526.1
NATRIUM14284.3
NATRIUMALUMINAAT, OPLOSSING18198
Natriumaluminaat, vast28128Niet onderworpen aan het
ADR
NATRIUMALUMINIUMHYDRIDE28354.3
NATRIUMAMMONIUMVANADAAT28636.1
NATRIUMARSANILAAT24736.1
NATRIUMARSENAAT16856.1
NATRIUMARSENIET, OPLOSSING IN WATER16866.1
NATRIUMARSENIET, VAST20276.1
NATRIUMAZIDE16876.1
NATRIUMBATTERIJEN32924.3
Natriumbifluoride: zie24398
NATRIUMBOORHYDRIDE14264.3
NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING,
met ten hoogste 12 massa-% natriumboorhydride en ten hoogste 40 massa-% natriumhydroxide
33208
NATRIUMBROMAAT14945.1
NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT33785.1
NATRIUMCELLEN32924.3
NATRIUMCHLOORACETAAT26596.1
NATRIUMCHLORAAT14955.1
NATRIUMCHLORAAT, OPLOSSING IN WATER24285.1
NATRIUMCHLORIET14965.1
NATRIUMCYANIDE, OPLOSSING34146.1
NATRIUMCYANIDE, VAST16896.1
NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, droog of bevochtigd met minder
dan 15 massa-% water
02341
NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, BEVOCHTIGD, met ten minste 10
massa-% water
33694.1
NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 15
massa-% water
13484.1
NATRIUMDITHIONIET13844.2
NATRIUMFLUORACETAAT26296.1
NATRIUMFLUORIDE, OPLOSSING34156.1
NATRIUMFLUORIDE, VAST16906.1
NATRIUMFLUOROSILICAAT26746.1
NATRIUMFOSFIDE14324.3
NATRIUMHYDRIDE14274.3
NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING18248
NATRIUMHYDROXIDE, VAST18238
NATRIUMKAKODYLAAT16886.1
NATRIUMKOPER(I)CYANIDE, OPLOSSING23176.1
NATRIUMKOPER(I)CYANIDE, VAST23166.1
NATRIUMMETASILICAAT: zie32538
NATRIUMMETHYLAAT14314.2
NATRIUMMETHYLAAT, OPLOSSING in alcohol12893
NATRIUMMONOXIDE18258
NATRIUMNITRAAT14985.1
NATRIUMNITRAAT EN KALIUMNITRAAT, MENGSEL14995.1
NATRIUMNITRIET15005.1
Natriumoxide: zie18258
NATRIUMPENTACHLOORFENOLAAT25676.1
NATRIUMPERBORAAT-MONOHYDRAAT33775.1
NATRIUMPERCHLORAAT15025.1
NATRIUMPERMANGANAAT15035.1
NATRIUMPEROXIDE15045.1
NATRIUMPEROXOBORAAT, WATERVRIJ32475.1
NATRIUMPERSULFAAT15055.1
NATRIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-
% water
02351
NATRIUMPIKRAMAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-%
water
13494.1
NATRIUMSULFIDE met minder dan 30% kristalwater13854.2
NATRIUMSULFIDE, GEHYDRATEERD met ten minste 30% kristalwater18498
NATRIUMSULFIDE, WATERVRIJ13854.2
NATRIUMSUPEROXIDE25475.1
NATRIUMWATERSTOFDIFLUORIDE24398
NATRIUMWATERSTOFSULFIDE met minder dan 25% kristalwater23184.2
NATRIUMWATERSTOFSULFIDE, GEHYDRATEERD met ten minste
25% kristalwater
29498
NATRONKALK, met meer dan 4% natriumhydroxide19078
Natronloog: zie18248
NAVULPATRONEN MET KOOLWATERSTOFGAS VOOR KLEINE
APPARATEN met aftapinrichting
31502
NAVULPATRONEN VOOR AANSTEKERS met brandbaar gas10572
NEON, SAMENGEPERST10652
NEON, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR19132
NICOTINE16546.1
NICOTINEHYDROCHLORIDE, OPLOSSING16566.1
NICOTINEHYDROCHLORIDE, VAST34446.1
NICOTINEHYDROCHLORIDE, VLOEIBAAR16566.1
NICOTINEPREPARAAT, VAST, N.E.G.16556.1
NICOTINEPREPARAAT, VLOEIBAAR, N.E.G.31446.1
NICOTINESALICYLAAT16576.1
NICOTINESULFAAT, OPLOSSING16586.1
NICOTINESULFAAT, VAST34456.1
NICOTINETARTRAAT16596.1
NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G.16556.1
NICOTINEVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.31446.1
NIKKELCYANIDE16536.1
Nikkel-metaalhydride-batterijen34969
NIKKELNITRAAT27255.1
NIKKELNITRIET27265.1
NIKKELTETRACARBONYL12596.1
NITREERZUURMENGSEL met meer dan 50% salpeterzuur17968
NITREERZUURMENGSEL met ten hoogste 50% salpeterzuur17968
NITREERZUURMENGSEL, AFGEWERKT, met meer dan 50%
salpeterzuur
18268
NITREERZUURMENGSEL, AFGEWERKT, met ten hoogste 50%
salpeterzuur
18268
NITRILLEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G.32733
NITRILLEN, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.32756.1
NITRILLEN, VAST, GIFTIG, N.E.G.34396.1
NITRILLEN, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.32766.1
NITROANILINEN (o-, m-, p-)16616.1
NITROANISOLEN, VAST34586.1
NITROANISOLEN, VLOEIBAAR27306.1
NITROBENZEEN16626.1
NITROBENZEENSULFONZUUR23058
5-NITROBENZOTRIAZOL03851
NITROBENZOTRIFLUORIDEN, VAST34316.1
NITROBENZOTRIFLUORIDEN, VLOEIBAAR23066.1
NITROBROOMBENZENEN, VAST34596.1
NITROBROOMBENZENEN, VLOEIBAAR27326.1
NITROCELLULOSE, droog of bevochtigd met minder dan 25 massa-%
water (of alcohol)
03401
NITROCELLULOSE, onbehandeld of geplastificeerd met minder dan 18
massa-% plastificeermiddel
03411
NITROCELLULOSE, BEVOCHTIGD, met ten minste 25 massa-%
alcohol
03421
NITROCELLULOSE, GEPLASTIFICEERD met ten minste 18 massa-%
plastificeermiddel
03431
NITROCELLULOSE, MENGSEL, met een stikstofgehalte in de droge stof van niet meer dan 12,6 %, MET PLASTIFICEERMIDDEL, MET
PIGMENT
25574.1
NITROCELLULOSE, MENGSEL, met een stikstofgehalte in de droge stof van niet meer dan 12,6 %, MET PLASTIFICEERMIDDEL, ZONDER
PIGMENT
25574.1
NITROCELLULOSE, MENGSEL, met een stikstofgehalte in de droge stof van niet meer dan 12,6 %, ZONDER PLASTIFICEERMIDDEL, MET
PIGMENT
25574.1
NITROCELLULOSE, MENGSEL, met een stikstofgehalte in de droge stof van niet meer dan 12,6 %, ZONDER PLASTIFICEERMIDDEL,
ZONDER PIGMENT
25574.1
NITROCELLULOSE MET ten minste 25 massa-% ALCOHOL en een
stikstofgehalte in de droge stof van niet meer dan 12,6%
25564.1
NITROCELLULOSE MET ten minste 25 massa-% WATER25554.1
NITROCELLULOSE, OPLOSSING, BRANDBAAR, met een
stikstofgehalte van ten hoogste 12,6 % in de droge stof en ten hoogste 55 % nitrocellulose
20593
3-NITRO-4-CHLOORBENZOTRIFLUORIDE23076.1
NITROCRESOLEN, VAST24466.1
NITROCRESOLEN, VLOEIBAAR34346.1
NITROETHAAN28423
NITROFENOLEN16636.1
4-NITROFENYLHYDRAZINE, met ten minste 30 massa-% water33764.1
NITROGLYCERINE, GEDESENSIBILISEERD met ten minste 40 massa-
% niet vluchtig, niet in water oplosbaar flegmatiseermiddel
01431
NITROGLYCERINE, MENGSEL, GEDESENSIBILISEERD, VAST,
N.E.G., met meer dan 2 massa-%, maar ten hoogste 10 massa-% nitroglycerine
33194.1
NITROGLYCERINE, MENGSEL, GEDESENSIBILISEERD,
VLOEIBAAR, N.E.G., met ten hoogste 30 massa-% nitroglycerine
33573
NITROGLYCERINE, MENGSEL, GEDESENSIBILISEERD,
VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G., met ten hoogste 30 massa-% nitroglycerine
33433
NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL met meer dan 1%
doch ten hoogste 10% nitroglycerine
01441
NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL met meer dan 1%
doch ten hoogste 5 % nitroglycerine
30643
NITROGLYCERINE, OPLOSSING IN ALCOHOL met ten hoogste 1%
nitroglycerine
12043
NITROGUANIDINE, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-%
water
02821
NITROGUANIDINE, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water13364.1
NITROMANNIET, BEVOCHTIGD met ten minste 40 massa-% water of
mengsel van alcohol en water: zie
01331
NITROMETHAAN12613
NITRONAFTALEEN25384.1
NITROPROPANEN26083
p-NITROSODIMETHYLANILINE13694.2
NITROSYLCHLORIDE10692
NITROSYLZWAVELZUUR, VAST34568
NITROSYLZWAVELZUUR, VLOEIBAAR23088
NITROTOLUENEN, VAST34466.1
NITROTOLUENEN, VLOEIBAAR16646.1
NITROTOLUIDINEN (MONO)26606.1
NITRO-UREUM01471
NITROXYLENEN, VAST34476.1
NITROXYLENEN, VLOEIBAAR16656.1
NONANEN19203
NONYLTRICHLOORSILAAN17998
NORBORNADIEEN-2,5, GESTABILISEERD: zie22513
OCTADECYLTRICHLOORSILAAN18008
OCTADIENEN23093
OCTAFLUOR-2-BUTEEN24222
OCTAFLUORCYCLOBUTAAN19762
OCTAFLUORPROPAAN24242
OCTANEN12623
OCTOGEEN, BEVOCHTIGD: zie02261
OCTOGEEN, GEDESENSIBILISEERD: zie04841
OCTOGEEN, GEMENGD: zie03911
OCTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water02661
OCTONAL04961
OCTYLALDEHYDEN11913
OCTYLTRICHLOORSILAAN18018
OEFENGRANATEN, hand- of geweer-01101
OEFENGRANATEN, hand- of geweer-03181
OEFENGRANATEN, hand- of geweer-03721
OEFENGRANATEN, hand- of geweer-04521
OEFENMUNITIE03621
OEFENMUNITIE04881
Oleum: zie18318
OLIEGAS, SAMENGEPERST10712
Oliehoudende doeken18564.2Niet onderworpen aan het
ADR
OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder slagpijpje01241
OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder slagpijpje04941
OLIEZAADKOEKEN met meer dan 1,5 massa-% olie en ten hoogste 11
massa-% vocht
13864.2
OLIEZAADKOEKEN met ten hoogste 1,5 massa-% olie en ten hoogste
11 massa-% vocht
22174.2
ONTA: zie04901
ONTPLOFBARE STOF, MONSTER, met uitzondering van inleispringstof01901
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.03571
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.03581
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.03591
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.04731
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.04741
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.04751
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.04761
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.04771
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.04781
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.04791
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.04801
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.04851
ONTPLOFBARE STOFFEN, N.E.G.04811
ONTPLOFBARE STOFFEN, ZEER WEINIG GEVOELIG , N.E.G.04821
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.03491
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.03501
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.03521
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.03531
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.03541
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.03551
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.03561
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04621
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04631
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04641
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04651
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04661
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04671
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04681
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04691
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04701
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04711
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.04721
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, N.E.G.03511
ONTPLOFBARE VOORWERPEN, EXTREEM WEINIG GEVOELIG04861
ONTSPANNINGSONTSTEKERS, ONTPLOFBAAR01731
ONTSTEKERS01211
ONTSTEKERS03141
ONTSTEKERS03151
ONTSTEKERS03251
ONTSTEKERS04541
ONTSTEKERS VOOR VUURKOORD01311
ONTSTEKINGSDOPPEN03191
ONTSTEKINGSDOPPEN03201
ONTSTEKINGSDOPPEN03761
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE B, VAST31025.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE B, VAST, MET
TEMPERATUURBEHEERSING
31125.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE B, VLOEIBAAR31015.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE B, VLOEIBAAR, MET
TEMPERATUURBEHEERSING
31115.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE C, VAST31045.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE C, VAST, MET
TEMPERATUURBEHEERSING
31145.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE C, VLOEIBAAR31035.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE C, VLOEIBAAR, MET
TEMPERATUURBEHEERSING
31135.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE D, VAST31065.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE D, VAST, MET
TEMPERATUURBEHEERSING
31165.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE D, VLOEIBAAR31055.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE D, VLOEIBAAR, MET
TEMPERATUURBEHEERSING
31155.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE E, VAST31085.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE E, VAST, MET
TEMPERATUURBEHEERSING
31185.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE E, VLOEIBAAR31075.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE E, VLOEIBAAR, MET
TEMPERATUURBEHEERSING
31175.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE F, VAST31105.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE F, VAST, MET
TEMPERATUURBEHEERSING
31205.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE F, VLOEIBAAR31095.2
ORGANISCH PEROXIDE, TYPE F, VLOEIBAAR, MET
TEMPERATUURBEHEERSING
31195.2
ORGANISCHE ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G.34656.1
ORGANISCHE ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.32806.1
ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.32796.1
ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VAST, GIFTIG, N.E.G.34646.1
ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.32786.1
Organische peroxiden (lijst van ingedeelde peroxiden)3101-31205.2zie 2.2.5.2.4
ORGANISCHE TINVERBINDING, VAST, N.E.G.31466.1
ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.27886.1
OSMIUMTETROXIDE24716.1
OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje00421
OVERDRACHTSLADINGEN, zonder slagpijpje02831
OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE02251
OVERDRACHTSLADINGEN MET SLAGPIJPJE02681
OXIDERENDE VASTE STOF, N.E.G.14795.1
OXIDERENDE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.30855.1
OXIDERENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.31375.1Vervoer verboden
OXIDERENDE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G.30875.1
OXIDERENDE VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, N.E.G.31215.1Vervoer verboden
OXIDERENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR,
N.E.G.
31005.1Vervoer verboden
OXIDERENDE VLOEISTOF, N.E.G.31395.1
OXIDERENDE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.30985.1
OXIDERENDE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G.30995.1
OXYNITROTRIAZOL04901
PAPIER, BEHANDELD MET ONVERZADIGDE OLIËN, onvolledig
gedroogd (met inbegrip van carbonpapier)
13794.2
PARAFORMALDEHYDE22134.1
PARALDEHYDE12643
PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen12663
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, die bijtende stoffen bevatten34778
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, die brandbare vloeistoffen
bevatten
34733
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, die een vloeibaar gemaakt,
brandbaar gas bevatten
34782
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, die met water reactieve
stoffen bevatten
34764.3
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN, die waterstof in een
metaalhydride bevatten
34792
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN IN APPARATUUR, die
bijtende stoffen bevatten
34778
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN IN APPARATUUR, die
brandbare vloeistoffen bevatten
34733
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN IN APPARATUUR, die een
vloeibaar gemaakt, brandbaar gas bevatten
34782
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN IN APPARATUUR, die met
water reactieve stoffen bevatten
34764.3
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN IN APPARATUUR, die
waterstof in een metaalhydride bevatten
34792
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN VERPAKT MET
APPARATUUR, die bijtende stoffen bevatten
34778
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN VERPAKT MET
APPARATUUR, die brandbare vloeistoffen bevatten
34733
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN VERPAKT MET
APPARATUUR, die een vloeibaar gemaakt, brandbaar gas bevatten
34782
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN VERPAKT MET
APPARATUUR, die met water reactieve stoffen bevatten
34764.3
PATRONEN VOOR BRANDSTOFCELLEN VERPAKT MET
APPARATUUR, die waterstof in een metaalhydride bevatten
34792
PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS00121
PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS03391
PATRONEN VOOR KLEINKALIBERWAPENS04171
PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN02771
PATRONEN VOOR OLIEBORINGEN02781
PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN02751
PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN02761
PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN03231
PATRONEN VOOR TECHNISCHE DOELEINDEN03811
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading00051
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading00061
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading00071
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading03211
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading03481
PATRONEN VOOR WAPENS, met springlading04121
PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL00121
PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL03281
PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL03391
PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL04171
PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER03791
PATROONHULZEN, LEEG, MET ONTSTEKER00551
PATROONHULZEN, MEEBRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER04461
PATROONHULZEN, MEEBRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER04471
2,4-PENTAANDION23103
PENTABORAAN13804.2
PENTACHLOORETHAAN16696.1
PENTACHLOORFENOL31556.1
PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT, met ten minste 7 massa-% was04111
PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 25
massa-% water
01501
PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT, GEDESENSIBILISEERD met ten
minste 15 massa-% flegmatiseermiddel
01501
PENTAERYTHRIETTETRANITRAAT, MENGSEL, GEDESENSIBILISEERD, VAST, N.E.G., met meer dan 10 massa-%
maar ten hoogste 20 massa-% PETN
33444.1
PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, met ten minste 7 massa-% was04111
PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste
25 massa-% water
01501
PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, GEDESENSIBILISEERD met
ten minste 15 massa-% flegmatiseermiddel
01501
PENTAERYTHRITOLTETRANITRAAT, MENGSEL, GEDESENSIBILISEERD, VAST, N.E.G., met meer dan 10 massa-%
maar ten hoogste 20 massa-% PETN
33444.1
PENTAFLUORETHAAN32202
Pentafluorethaan, 1,1,1-trifluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, zeotropisch mengsel met ca. 44% pentafluorethaan en 52% 1,1,1-
trifluorethaan: zie
33372
PENTAMETHYLHEPTAAN22863
PENTANEN, vloeibaar12653
PENTANOLEN11053
PENTEEN-111083
1-PENTOL27058
PENTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water01511
Perchloorethyleen: zie18976.1
PERCHLOORMETHYLMERCAPTAAN16706.1
PERCHLOORZUUR, met meer dan 50 massa-% doch ten hoogste 72
massa-% zuur
18735.1
PERCHLOORZUUR, met ten hoogste 50 massa-% zuur18028
PERCHLORYLFLUORIDE30832
PERFLUOR(ETHYLVINYL)ETHER31542
PERFLUOR(METHYLVINYL)ETHER31532
PERSLUCHT: zie10022
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VAST, GIFTIG27596.1
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR,
GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
27603
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG29946.1
PESTICIDE, ARSEENVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG,
BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
29936.1
PESTICIDE, BIPYRIDILIUMVERBINDING, VAST, GIFTIG27816.1
PESTICIDE, BIPYRIDILIUMVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR,
GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
27823
PESTICIDE, BIPYRIDILIUMVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG30166.1
PESTICIDE, BIPYRIDILIUMVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG,
BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
30156.1
PESTICIDE, CARBAMAAT, VAST, GIFTIG27576.1
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG,
vlampunt lager dan 23 °C
27583
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG29926.1
PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met
een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
29916.1
PESTICIDE, CUMARINEVERBINDING, VAST, GIFTIG30276.1
PESTICIDE, CUMARINEVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR,
GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
30243
PESTICIDE, CUMARINEVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG30266.1
PESTICIDE, CUMARINEVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG,
BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
30256.1
PESTICIDE, FENOXYAZIJNZUURDERIVAAT, VAST, GIFTIG33456.1
PESTICIDE, FENOXYAZIJNZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR,
BRANDBAAR, GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
33463
PESTICIDE, FENOXYAZIJNZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG33486.1
PESTICIDE, FENOXYAZIJNZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG,
BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
33476.1
PESTICIDE, KOPERVERBINDING, VAST, GIFTIG27756.1
PESTICIDE, KOPERVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR,
GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
27763
PESTICIDE, KOPERVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG30106.1
PESTICIDE, KOPERVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG,
BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
30096.1
PESTICIDE, KWIKVERBINDING, VAST, GIFTIG27776.1
PESTICIDE, KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG,
vlampunt lager dan 23 °C
27783
PESTICIDE, KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG30126.1
PESTICIDE, KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR,
met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
30116.1
PESTICIDE, MET GESUBSTITUEERD NITROFENOL, VAST, GIFTIG27796.1
PESTICIDE, MET GESUBSTITUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR,
BRANDBAAR, GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
27803
PESTICIDE, MET GESUBSTITUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR,
GIFTIG
30146.1
PESTICIDE, MET GESUBSTITUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR,
GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
30136.1
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VAST, GIFTIG27616.1
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEIBAAR,
BRANDBAAR, GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
27623
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEIBAAR,
GIFTIG
29966.1
PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEIBAAR,
GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
29956.1
PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VAST, GIFTIG27836.1
PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEIBAAR,
BRANDBAAR, GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
27843
PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEIBAAR,
GIFTIG
30186.1
PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEIBAAR,
GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
30176.1
PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VAST, GIFTIG27866.1
PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR,
BRANDBAAR, GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
27873
PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG30206.1
PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG,
BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
30196.1
PESTICIDE, PYRETHROÏDE, VAST, GIFTIG33496.1
PESTICIDE, PYRETHROÏDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG,
vlampunt lager dan 23 °C
33503
PESTICIDE, PYRETHROÏDE, VLOEIBAAR, GIFTIG33526.1
PESTICIDE, PYRETHROÏDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met
een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
33516.1
PESTICIDE, THIOCARBAMAAT, VAST, GIFTIG27716.1
PESTICIDE, THIOCARBAMAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG,
vlampunt lager dan 23 °C
27723
PESTICIDE, THIOCARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG30066.1
PESTICIDE, THIOCARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR,
met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
30056.1
PESTICIDE, TRIAZINEVERBINDING, VAST, GIFTIG27636.1
PESTICIDE, TRIAZINEVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR,
GIFTIG, vlampunt lager dan 23 °C
27643
PESTICIDE, TRIAZINEVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG29986.1
PESTICIDE, TRIAZINEVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG,
BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
29976.1
PESTICIDE, VAST, GIFTIG, N.E.G.25886.1
PESTICIDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G., vlampunt
lager dan 23 °C
30213
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G.29026.1
PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een
vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C
29036.1
PETN, met ten minste 7 massa-% was: zie04111
PETN, BEVOCHTIGD: zie01501
PETN, GEDESENSIBILISEERD: zie01501
PETN, MENGSEL, GEDESENSIBILISEERD, VAST, N.E.G., met meer
dan 10 massa-% maar ten hoogste 20 massa-% PETN: zie
33444.1
PETROLEUMGAS, SAMENGEPERST: zie10712
PETROLEUMGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT10752
PICOLINEN23133
PICRAMIDE: zie01531
PICRYLCHLORIDE: zie01551
PICRYLCHLORIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water33654.1
PIJNOLIE12723
PIKRIET: zie02821
PIKRIET, BEVOCHTIGD: zie13364.1
PIKRINEZUUR: zie01541
PIKRINEZUUR, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water: zie13444.1
PIKRINEZUUR, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water: zie33644.1
alfa-PINEEN23683
PIPERAZINE25798
PIPERIDINE24018
Pivaloylchloride: zie24386.1
POEDER VAN MAGNESIUMLEGERINGEN14184.3
Polijstmiddel: zie12633
Polijstmiddel: zie30668
Polijstmiddel: zie34693
Polijstmiddel: zie34708
POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.27333
POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G.32598
POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.27358
POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G.27348
POLYCHLOORBIFENYLEN, VAST34329
POLYCHLOORBIFENYLEN, VLOEIBAAR23159
POLYESTERHARS-KIT, vast basisproduct35274.1
POLYESTERHARS-KIT, vloeibaar basisproduct32693
POLYHALOGEENBIFENYLEN, VAST31529
POLYHALOGEENBIFENYLEN, VLOEIBAAR31519
POLYHALOGEENTERFENYLEN, VAST31529
POLYHALOGEENTERFENYLEN, VLOEIBAAR31519
POLYMERISERENDE STOF, VAST, GESTABILISEERD, N.E.G35314.1
POLYMERISERENDE STOF, VLOEIBAAR, GESTABILISEERD, N.E.G.35324.1
POLYMERISERENDE STOF, VAST, MET
TEMPERATUURBEHEERSING, N.E.G.
35334.1
POLYMERISERENDE STOF, VLOEIBAAR, MET
TEMPERATUURBEHEERSING, N.E.G.
35344.1
Preparaten, die brandbare vloeistoffen met een vlampunt van ten
hoogste 60 °C bevatten: zie
31754.1
PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement03451
PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement04251
PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement04241
PROJECTIELEN, met springlading01671
PROJECTIELEN, met springlading01681
PROJECTIELEN, met springlading01691
PROJECTIELEN, met springlading03241
PROJECTIELEN, met springlading03441
PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading03461
PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading03471
PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading04261
PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading04271
PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading04341
PROJECTIELEN, met verspreidings- of uitstootlading04351
PROPAAN19782
PROPAAN (handelsnaam): zie19652
PROPAANTHIOLEN24023
PROPADIEEN, GESTABILISEERD22002
n-PROPANOL12743
PROPEEN10772
PROPIONALDEHYDE12753
PROPIONITRIL24043
PROPIONYLCHLORIDE18153
PROPIONZUUR met ten minste 90 massa-% zuur34638
PROPIONZUUR met ten minste 10 massa-% en minder dan 90 massa-
% zuur
18488
PROPIONZUURANHYDRIDE24968
n-PROPYLACETAAT12763
n-PROPYLALCOHOL: zie12743
PROPYLAMINE12773
n-PROPYLBENZEEN23643
n-PROPYLCHLOORFORMIAAT27406.1
Propylchloride: zie12783
PROPYLEEN: zie10772
PROPYLEEN TETRAMEER: zie28503
Propyleen trimeer: zie20573
1,2-PROPYLEENDIAMINE22588
PROPYLEENDICHLORIDE: zie12793
PROPYLEENIMINE, GESTABILISEERD19213
PROPYLEENOXIDE12803
PROPYLFORMIATEN12813
n-PROPYLISOCYANAAT24826.1
Propylmercaptanen: zie24023
n-PROPYLNITRAAT18653
PROPYLTRICHLOORSILAAN18168
PYRIDINE12823
PYROFOOR METAAL, N.E.G.13834.2
PYROFORE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.32004.2
PYROFORE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.31944.2
PYROFORE LEGERING, N.E.G.13834.2
PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VAST33914.2
PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VAST, REACTIEF MET
WATER
33934.2
PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR33924.2
PYROFORE METAALORGANISCHE STOF, VLOEIBAAR, REACTIEF
MET WATER
33944.2
PYROFORE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.28464.2
PYROFORE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.28454.2
PYROFORE VOORWERPEN03801
PYROSULFURYLCHLORIDE18178
PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden04281
PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden04291
PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden04301
PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden04311
PYROTECHNISCHE VOORWERPEN voor technische doeleinden04321
PYRROLIDINE19223
RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, IN SPECIALE
TOESTAND, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
33327
RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, IN SPECIALE
TOESTAND, SPLIJTBAAR
33337
RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, niet in speciale
toestand, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
29157
RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE A, SPLIJTBAAR,
niet in speciale toestand
33277
RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE B(M), niet splijtbaar
of splijtbaar, vrijgesteld
29177
RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE B(M), SPLIJTBAAR33297
RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE B(U), niet splijtbaar
of splijtbaar, vrijgesteld
29167
RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE B(U), SPLIJTBAAR33287
RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE C, niet splijtbaar of
splijtbaar, vrijgesteld
33237
RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLO VAN TYPE C, SPLIJTBAAR33307
RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT
(LSA-I), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
29127
RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT
(LSA-II), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
33217
RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT
(LSA-II), SPLIJTBAAR
33247
RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT
(LSA-III), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
33227
RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT
(LSA-III), SPLIJTBAAR
33257
RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, niet splijtbaar
of splijtbaar, vrijgesteld
29787
RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, SPLIJTBAAR29777
RADIOACTIEVE STOFFEN, VERVOERD OP GROND VAN EEN
SPECIALE REGELING, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
29197
RADIOACTIEVE STOFFEN, VERVOERD OP GROND VAN EEN
SPECIALE REGELING, SPLIJTBAAR
33317
RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMETTING AAN
HET OPPERVLAK (SCO-I), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
29137
RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMETTING AAN
HET OPPERVLAK (SCO-II), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
29137
RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMETTING AAN
HET OPPERVLAK (SCO-I), SPLIJTBAAR
33267
RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMETTING AAN
HET OPPERVLAK (SCO-II), SPLIJTBAAR
33267
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO -BEPERKTE
HOEVEELHEID STOF
29107
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO - INDUSTRIËLE
VOORWERPEN
29117
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO -INDUSTRIËLE
VOORWERPEN VAN NATUURLIJK THORIUM
29097
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO -INDUSTRIËLE
VOORWERPEN VAN NATUURLIJK URANIUM
29097
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO -INDUSTRIËLE
VOORWERPEN VAN VERARMD URANIUM
29097
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO -
INSTRUMENTEN
29117
RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO - LEGE
VERPAKKING
29087
RAKETAANDRIJVINGEN01861
RAKETAANDRIJVINGEN02801
RAKETAANDRIJVINGEN02811
RAKETAANDRIJVINGEN05101
RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN,
met of zonder uitstootlading
02501
RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEISTOFFEN,
met of zonder uitstootlading
03221
RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF03951
RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF03961
RAKETKOPPEN, met springlading02861
RAKETKOPPEN, met springlading02871
RAKETKOPPEN, met springlading03691
RAKETKOPPEN, met verspreidings- of uitstootlading03701
RAKETKOPPEN, met verspreidings- of uitstootlading03711
RAKETTEN, met inerte kop01831
RAKETTEN, met inerte kop05021
RAKETTEN, met springlading01801
RAKETTEN, met springlading01811
RAKETTEN, met springlading01821
RAKETTEN, met springlading02951
RAKETTEN, met uitstootlading04361
RAKETTEN, met uitstootlading04371
RAKETTEN, met uitstootlading04381
RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading03971
RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading03981
RDX, BEVOCHTIGD: zie00721
RDX, GEDESENSIBILISEERD: zie04831
RDX, GEMENGD: zie03911
REDDINGSMIDDELEN, AUTOMATISCH OPBLAASBAAR29909
REDDINGSMIDDELEN, NIET AUTOMATISCH OPBLAASBAAR, die
met gevaarlijke stoffen of voorwerpen zijn uitgerust
30729
RESORCINOL28766.1
RICINUSKOEKEN29699
RICINUSMEEL29699
RICINUSVLOKKEN29699
RICINUSZAAD29699
ROET, van dierlijke of plantaardige oorsprong13614.2
ROOKBOMMEN, NIET ONTPLOFBAAR, die een bijtende vloeistof
bevatten, zonder ontsteker
20288
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading
00151
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading
00161
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
03031
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading, die bijtende stoffen bevat
00151
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading, die stoffen giftig bij inademing bevat
00151
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading, die bijtende stoffen bevat
00161
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading, die stoffen giftig bij inademing bevat
00161
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading, die bijtende stoffen bevat
03031
ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot- of voortdrijvende
lading, die stoffen giftig bij inademing bevat
03031
ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
02451
ROOKMUNITIE, WITTE FOSFOR, met verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
02461
ROOKSIGNALEN01961
ROOKSIGNALEN01971
ROOKSIGNALEN03131
ROOKSIGNALEN04871
ROOKSIGNALEN05071
ROOKZWAK BUSKRUIT01601
ROOKZWAK BUSKRUIT01611
ROOKZWAK BUSKRUIT05091
RUBBERAFVAL, poeder- of korrelvormig13454.1
RUBBERRESTEN, poeder- of korrelvormig13454.1
RUBBERSOLUTIE12873
RUBIDIUM14234.3
RUBIDIUMHYDROXIDE26788
RUBIDIUMHYDROXIDE, OPLOSSING26778
Rubidiumnitraat: zie14775.1
RUWE AARDOLIE12673
SALPETERZUUR, anders dan roodrokend, met meer dan 70% zuur20318
SALPETERZUUR, anders dan roodrokend, met ten minste 65%, maar
niet meer dan 70% salpeterzuur
20318
SALPETERZUUR, anders dan roodrokend, met minder dan 65 %
salpeterzuur
20318
SALPETERZUUR, ROODROKEND20328
SAMENGEPERST GAS, N.E.G.19562
SAMENGEPERST GAS, BRANDBAAR, N.E.G.19542
SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, N.E.G.19552
SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G.33042
SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.19532
SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.33052
SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G.33032
SAMENGEPERST GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G.33062
SAMENGEPERST GAS, OXIDEREND, N.E.G.31562
SCHEEPSNOODSIGNALEN01941
SCHEEPSNOODSIGNALEN01951
SCHEEPSNOODSIGNALEN05051
SCHEEPSNOODSIGNALEN05061
Schellakoplossing: zie12633
Schellakoplossing: zie30668
Schellakoplossing: zie34693
Schellakoplossing: zie34708
SCHEURVORMENDE MIDDELEN, ONTPLOFBAAR, voor olieboringen,
zonder slagpijpje
00991
SEINPATRONEN00541
SEINPATRONEN03121
SEINPATRONEN04051
SELEENDISULFIDE26576.1
SELEENHEXAFLUORIDE21942
SELEENOXYCHLORIDE28798
Seleenoxydichloride: zie28794.3
SELEENVERBINDING, VAST, N.E.G.32836.1
SELEENVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.34406.1
SELEENWATERSTOF, GEADSORBEERD35262
SELEENWATERSTOF, WATERVRIJ22022
SELEENZUUR19058
SELENATEN26306.1
SELENIETEN26306.1
SET VOOR EERSTE HULP33169
SILAAN: zie22032
SILICIUMPOEDER, AMORF13464.1
SILICIUMTETRACHLORIDE18188
SILICIUMTETRAFLUORIDE18592
SILICIUMTETRAFLUORIDE, GEADSORBEERD35212
SILICIUMWATERSTOF22032
Silicochloroform: zie12954.3
SILICOFLUORWATERSTOFZUUR17788
SLAGHOEDJES00441
SLAGHOEDJES03771
SLAGHOEDJES03781
SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH00301
SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH02551
SLAGPIJPJES, ELEKTRISCH04561
SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH00291
SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH02671
SLAGPIJPJES, NIET ELEKTRISCH04551
SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH03601
SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH03611
SLAGPIJPJES, SAMENGESTELD, NIET ELEKTRISCH05001
SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE00731
SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE03641
SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE03651
SLAGPIJPJES VOOR MUNITIE03661
SLAGSNOER, buigzaam00651
SLAGSNOER, buigzaam02891
SLAGSNOER, met metalen bekleding01021
SLAGSNOER, met metalen bekleding02901
SLAGSNOER MET GERING EFFECT, met metalen bekleding01041
SNELKOORD00661
SPRINGLADINGEN00481
SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN04571
SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN04581
SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN04591
SPRINGLADINGEN, KUNSTSTOFGEBONDEN04601
SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, zonder
slagpijpje
04421
SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, zonder
slagpijpje
04431
SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, zonder
slagpijpje
04441
SPRINGLADINGEN VOOR INDUSTRIËLE DOELEINDEN, zonder
slagpijpje
04451
SPRINGSTOF, TYPE A00811
SPRINGSTOF, TYPE B00821
SPRINGSTOF, TYPE B03311
SPRINGSTOF, TYPE C00831
SPRINGSTOF, TYPE D00841
SPRINGSTOF, TYPE E02411
SPRINGSTOF, TYPE E03321
SPUITBUSSEN19502
STADSGAS, SAMENGEPERST10232
STERK GEKOELD, VLOEIBAAR GAS, N.E.G.31582
STERK GEKOELD, VLOEIBAAR GAS, BRANDBAAR N.E.G.33122
STERK GEKOELD, VLOEIBAAR GAS, OXIDEREND, N.E.G.33112
STIBINE: zie26762
STIKSTOF, SAMENGEPERST10662
STIKSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR19772
STIKSTOFDIOXIDE: zie10672
STIKSTOFMONOXIDE, SAMENGEPERST16602
STIKSTOFOXIDE, SAMENGEPERST: zie16602
STIKSTOFTRIFLUORIDE24512
STOFFEN, EVI, N.E.G.: zie04821
STOOKOLIE, LICHT12023
STORMLUCIFERS22544.1
Stro13274.1Niet onderworpen aan het
ADR
Strohaksel: zie13274.1Niet onderworpen aan het
ADR
STRONTIUMARSENIET16916.1
STRONTIUMCHLORAAT15065.1
STRONTIUMFOSFIDE20134.3
STRONTIUMNITRAAT15075.1
STRONTIUMPERCHLORAAT15085.1
STRONTIUMPEROXIDE15095.1
STRYCHNINE16926.1
STRYCHNINEZOUTEN16926.1
STYFNINEZUUR: zie02191
STYFNINEZUUR, BEVOCHTIGD: zie03941
STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD20553
SULFAMINEZUUR29678
SULFURYLCHLORIDE18346.1
SULFURYLFLUORIDE21912
Tafeltennisballen, zie20004.1
Talk met tremoliet en/of actinoliet: zie22129
TEER, VLOEIBAAR, waaronder bij de aanleg van wegdekken gebruikte
oliën en oplossingen van bitumen
19993
Teer, vloeibaar, waaronder bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën
en oplossingen van bitumen, met een vlampunt hoger dan 60 °C, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan het vlampunt: zie
32569
Teer, vloeibaar, waaronder bij de aanleg van wegdekken gebruikte oliën
en oplossingen van bitumen, bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan het vlampunt: zie
32579
TELLUURHEXAFLUORIDE21952
TELLUURVERBINDING, N.E.G.32846.1
TERPEEN-KOOLWATERSTOFFEN, N.E.G.23193
TERPENTIJN12993
TERPINOLEEN25413
TETRABROOMETHAAN25046.1
TETRABROOMKOOLSTOF25166.1
1,1,2,2-TETRACHLOORETHAAN17026.1
TETRACHLOORETHYLEEN18976.1
TETRACHLOORKOOLSTOF18466.1
TETRAETHYLDITHIOPYROFOSFAAT17046.1
TETRAETHYLEENPENTAMINE23208
Tetraethyllood: zie16496.1
TETRAETHYLSILICAAT12923
1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN31592
TETRAFLUORETHYLEEN, GESTABILISEERD10812
TETRAFLUORMETHAAN19822
1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYDE24983
TETRAHYDROFTAALZUURANHYDRIDEN met meer dan 0,05%
maleïnezuuranhydride
26988
TETRAHYDROFURAN20563
TETRAHYDROFURFURYLAMINE29433
1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE24103
TETRAHYDROTHIOFEEN24123
Tetramethoxysilaan: zie26066.1
TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXIDE, OPLOSSING18358
TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXIDE, VAST34238
Tetramethyllood: zie16496.1
TETRAMETHYLSILAAN27493
TETRANITROANILINE02071
TETRANITROMETHAAN15106.1
TETRAPROPYLEEN28503
TETRAPROPYLORTHOTITANAAT24133
TETRAZEEN, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water of
mengsel van alcohol en water: zie
01141
1H-TETRAZOL05041
TETRAZOL-1-AZIJNZUUR04071
TETRYL: zie02081
Textielafval, vochtig18574.2Niet onderworpen aan het
ADR
THALLIUMCHLORAAT25735.1
THALLIUMNITRAAT27276.1
THALLIUMVERBINDING, N.E.G.17076.1
4-THIAPENTANAL27856.1
THIOAZIJNZUUR24363
THIOFEEN24143
Thiofenol: zie23376.1
THIOFOSFORYLCHLORIDE18378
THIOFOSGEEN24746.1
THIOGLYCOL29666.1
THIOGLYCOLZUUR19408
THIOMELKZUUR29366.1
THIONYLCHLORIDE18368
THIOUREUMDIOXIDE33414.2
TINCTUREN, MEDICINALE12933
TINFOSFIDEN14334.3
TINTETRACHLORIDE-PENTAHYDRAAT24408
TINTETRACHLORIDE, WATERVRIJ18278
TITAANDISULFIDE31744.2
TITAANHYDRIDE18714.1
TITAANPOEDER, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water13524.1
TITAANPOEDER, DROOG25464.2
TITAANSPONS, GRANULAAT28784.1
TITAANSPONS, POEDER28784.1
TITAANTETRACHLORIDE18386.1
TITAANTRICHLORIDE, MENGSEL28698
TITAANTRICHLORIDE, MENGSEL, PYROFOOR24414.2
TITAANTRICHLORIDE, PYROFOOR24414.2
TNT, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water: zie02091
TNT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water: zie33664.1
TNT, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water: zie13564.1
TNT GEMENGD MET HEXANITROSTILBEEN: zie03881
TNT GEMENGD MET TRINITROBENZEEN: zie03881
TNT GEMENGD MET TRINITROBENZEEN EN
HEXANITROSTILBEEN: zie
03891
TOLUEEN12943
2,4-TOLUEENDIAMINE, OPLOSSING34186.1
2,4-TOLUEENDIAMINE, VAST17096.1
TOLUEENDIISOCYANAAT20786.1
TOLUIDINEN, VAST34516.1
TOLUIDINEN, VLOEIBAAR17086.1
TORPEDOKOPPEN, met springlading02211
TORPEDO'S, met springlading03291
TORPEDO'S, met springlading03301
TORPEDO'S, met springlading04511
TORPEDO'S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met inerte kop04501
TORPEDO'S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met of zonder
springlading
04491
TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VAST, N.E.G.34626.1
TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VLOEIBAAR,
N.E.G.
31726.1
TRAANGASINGREDIËNT, VAST, N.E.G.34486.1
TRAANGASINGREDIËNT, VLOEIBAAR, N.E.G.16936.1
TRAANGASKAARSEN17006.1
TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
00181
TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
00191
TRAANVERWEKKENDE MUNITIE, met verspreidings-, uitstoot- of
voortdrijvende lading
03011
TRANS-2-BUTEEN10122
Tremoliet: zie22129
TRIALLYLAMINE26103
TRIALLYLBORAAT26096.1
TRIBUTYLAMINE25426.1
TRIBUTYLFOSFAAN32544.2
TRICHLOORACETYLCHLORIDE24428
TRICHLOORAZIJNZUUR18398
TRICHLOORAZIJNZUUR, OPLOSSING25648
TRICHLOORBENZENEN, VLOEIBAAR23216.1
TRICHLOORBUTEEN23226.1
1,1,1-TRICHLOORETHAAN28316.1
TRICHLOORETHYLEEN17106.1
TRICHLOORISOCYANUURZUUR, DROOG24685.1
Trichloormethylbenzeen: zie22268
TRICHLOORSILAAN12954.3
TRICRESYLFOSFAAT met meer dan 3% van het ortho-isomeer25746.1
TRIETHYLAMINE12963
TRIETHYLBORAAT11763
TRIETHYLEENTETRAMINE22598
TRIETHYLFOSFIET23233
TRIFLUORACETYLCHLORIDE30572
TRIFLUORAZIJNZUUR26998
1,1,1-TRIFLUORETHAAN20352
TRIFLUORMETHAAN19842
TRIFLUORMETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR31362
2-TRIFLUORMETHYLANILINE29426.1
3-TRIFLUORMETHYLANILINE29486.1
TRIISOBUTYLEEN23243
TRIISOPROPYLBORAAT26163
TRIMETHYLACETYLCHLORIDE24386.1
TRIMETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, met ten hoogste 50
massa-% trimethylamine
12973
TRIMETHYLAMINE, WATERVRIJ10832
1,3,5-TRIMETHYLBENZEEN23253
TRIMETHYLBORAAT24163
TRIMETHYLCHLOORSILAAN12983
TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE23268
TRIMETHYLFOSFIET23293
TRIMETHYLHEXAMETHYLEENDIAMINEN23278
TRIMETHYLHEXAMETHYLEENDIISOCYANAAT23286.1
TRINITROANILINE01531
TRINITROANISOL02131
TRINITROBENZEEN, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-%
water
02141
TRINITROBENZEEN, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water13544.1
TRINITROBENZEEN, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water33674.1
TRINITROBENZEENSULFONZUUR03861
TRINITROBENZOËZUUR, droog of bevochtigd met minder dan 30
massa-% water
02151
TRINITROBENZOËZUUR, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-%
water
13554.1
TRINITROBENZOËZUUR, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-%
water
33684.1
TRINITROCHLOORBENZEEN01551
TRINITROCHLOORBENZEEN, BEVOCHTIGD met ten minste 10
massa-% water
33654.1
TRINITRO-m-CRESOL02161
TRINITROFENETOL02181
TRINITROFENOL, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-%
water
01541
TRINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water13444.1
TRINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water33644.1
TRINITROFENYLMETHYLNITRAMINE02081
TRINITROFLUORENON03871
TRINITRONAFTALEEN02171
TRINITRORESORCINOL, droog of bevochtigd met minder dan 20
massa-% water of mengsel van alcohol en water
02191
TRINITRORESORCINOL, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-%
water of mengsel van alcohol en water
03941
TRINITROTOLUEEN, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-%
water
02091
TRINITROTOLUEEN, BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water13564.1
TRINITROTOLUEEN, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water33664.1
TRINITROTOLUEEN, GEMENGD MET HEXANITROSTILBEEN03881
TRINITROTOLUEEN, GEMENGD MET TRINITROBENZEEN03881
TRINITROTOLUEEN, GEMENGD MET TRINITROBENZEEN EN
HEXANITROSTILBEEN
03891
TRIPROPYLAMINE22603
TRIPROPYLEEN20573
TRIS-(1-AZIRIDINYL)-FOSFINEOXIDE, OPLOSSING25016.1
TRITONAL03901
TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G.31478
TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G.31436.1
TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJTEND,
N.E.G.
28018
TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG,
N.E.G.
16026.1
UNDECAAN23303
URANIUMHEXAFLUORIDE, RADIOACTIEVE
STOFFEN,VRIJGESTELD COLLO, minder dan 0,1 kg per collo, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld
35076.1
UREUMNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-%
water
02201
UREUMNITRAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water13574.1
UREUMNITRAAT, BEVOCHTIGD met ten mi