Inleiding
Leuk dat je op deze pagina bent gekomen. Dit betekent dat je wellicht iets meer wilt weten over gevaarlijke stoffen. Op deze pagina's leer je de basis over gevaarlijke stoffen kennen.  Als je deze korte introductie hebt doorlopen weet je in ieder geval op welke wijze de wetgeving (een beetje) in elkaar zit, op welke wijze gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld (geclassificeerd), welke eigenschappen ze hebben, hoe de verschillende etiketten eruit zien, wat verpakkingsgroepen zijn en hoe hard je moet wegrennen als zich een incident met gevaarlijke stoffen voordoet. Dit laatste is uiteraard niet waar maar het is niet verstandig om bij een indicident te blijven staan indien je niet weet hoe te handelen.

Gevaarlijke stoffen, Wat zijn dat nou precies ?  In principe is elke stof gevaarlijk.  Zelfs water is gevaarlijk en levensbedreigend als je er maar genoeg van binnen krijgt.  Toch valt water (gelukkig) niet onder gevaarlijke stoffen. 

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken.

Gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in verschillende klassen. Deze gaan van klasse 1 tot klasse 9.  Dit betekent echter niet dat een gevaarlijke stof slechts één gevaar kent.  Heel veel stoffen hebben meerdere gevaarlijke eigenschappen.  Een gevaarlijke stof heeft echter altijd één hoofdgevaar maar kan één of meerdere "bij" gevaren hebben.

Een voorbeeld hiervan is fluorwaterstofzuur.  Je hoeft nu niet direct te weten wat dit voor stof is en wat de verschillende gevaarlijke klassen zijn maar uit de naam kun je al herleiden dat het een zuur (bijtende stof) betreft.  Bijtende stoffen (corrosives) vallen onder klasse 8.  Fluorwaterstofzuur is dus een klasse 8 stof.  Deze stof heeft echter als bijkomend gevaar dat het giftig is. Fluorwaterstofzuur is dus een bijtende giftige stof.

Als je een vrachtwagen tegen zou komen die deze stof heeft geladen dan heeft deze oranje kemlerborden (zie onderstaand voorbeeld) aangebracht waarop het UN nummer en het gevarenidentificatie nummer (GEVI nummer) staan vermeld.  Een UN-nummer, ook wel een stoffen identificatie nummer genoemd, is een getal van vier cijfers dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport.  Op dit moment zijn er ruim 2900 UN nummers uitgegeven. 

In geval van een calamiteit kunnen hulpdiensten aan de hand van een kemler bord snel bepalen (of navragen) welke stof is geladen en welke maatregelen nodig zijn.  We hebben eerder gezien dat fluorwaterstofzuur een bijtende (corrosive) stof is (klasse 8) met als bijkomende gevaar dat het giftig is (klasse 6).   samen vormen ze het gevarenidentificatie nummer (GEVI nummer) 86.  Er zijn tientallen combinaties mogelijk.  Indien je een bord ziet met daarop 30 dan betekent dit dat het een brandbare vloeistof is.  staat op een bord echter 33 dan betekent dit dat dit een versterking van het primaire gevaar is.  In dit geval dus een zeer brandbare vloeistof.  Zou je op onderstaand bord 886 (wat bij fluorwaterstof ook het geval kan zijn) lezen dan is dit een zeer bijtende giftige stof.

 KEMLER 1790

Een volledig overzicht van mogelijke combinaties die je op vrachtwagens kunt tegen komen kun je "HIER" vinden.

Gaat het je al duizelen?  Niet nodig.  Op de volgend pagina's gaan we je uitleggen welke gevaarlijke klassen er zijn.  Eerst echter een klein stukje wetgeving.

Klasse 9

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL002013533B10

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET