Klasse 3 - Brandbare vloeistoffen.

KLASSE 3

 

 

 

 

Goederen die zijn ingedeeld in klasse 3 bevatten stoffen die

 • Vloeistoffen zijn overeenkomstig onderdeel a) van de definitie "vloeistof" in 1.2.1,
 • Bij 50 graden celsius een dampdruk hebben van ten hoogste 300 kPa (3 bar) en bij 20 graden celsius en een standaarddruk van 101,3 kPa niet volledig gasvormig zijn,en
 • Een vlampunt hebben van ten hoogste 60 graden celsius.

Brandbare vloeistoffen worden ingedeeld in drie categorieen die verpakkingsgroepen worden genoemd.  De verpakkingsgroep geeft aan hoe gevaarlijk (brandbaar) de stof is.

Verpakkingsgroep I - Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep I zijn zeer brandbaar.
Deze stoffen hebben een zeer laag brandpunt en een kookpunt dat <= 35 graden celsius

Verpakkingsgroep II - Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep II zijn brandbaar
Stoffen ingedeeld in verpakkingsgroep II hebben een vlampunt < 23 graden celsius én een kookpunt > 35 graden celsius

Verpakkingsgroep III - Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep III zijn minder brandbaar
Stoffen met verpakkingsgroep III hebben een vlampunt > = 23 graden celsius en <= 60 graden celsius én een kookpunt > 35 graden.De

De stoffen en voorwerpen van klasse 3 zijn als volgt onderverdeeld:

 • F Brandbare vloeistoffen zonder bijkomend gevaar en voorwerpen die dergelijke stoffen bevatten:
  • F1Brandbare vloeistoffen met eenvlampunt van ten hoogste 60 graden celsius
  • F2 Brandbare vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 60 graden celsius die bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan het vlampunt vervoerd of ten vervoer aangeboden worden (verwarmde stoffen)
  • F3 Voorwerpen die brandbare vloeistoffen bevatten,
 • FT Brandbare vloeistoffen, giftig:
  • FT1 Brandbare vloeistoffen, giftig
  • FT2 Pesticiden
 • FC Brandbare vloeistoffen, bijtend
 • FTC Brandbare vloeistoffen, giftig, bijtend
 • D Vloeibare ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
Klasse 9

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL002013533B10

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET