Klasse 6 - Giftige stoffen

Bij goederen uit klasse 6 onderscheiden we

  • Klasse 6.1 Giftige stoffen
  • Klasse 6.1 Infectueuze stoffen

Klasse 6.1 - Giftige stoffen

KLASSE 6 1

 

 

 


Een vergiftiging kan op verschillende manieren plaatsvinden.

  • Via het inslikken van de stof
  • Tijdens het ademhalen
  • Via de huid.

Net als bij andere gevaarlijke stoffen klassen worden giftige stoffen ingedeeld in verpakkingsgroepen. Deze zijn

Verpakkingsgroep I
Zeer giftige stoffen

Verpakkingsgroep II
Giftige stoffen

Verpakkingsgroep III
Zwak giftige stoffen

Bij het bepalen in welke verpakkingsgroep een giftige stof moet worden ingedeeld kijkt men naar de drie manieren waarop een vergiftiging kan optreden.  De tabel ziet er als volgt uit :

Klasse 61 verpakkingsgroepen

 

 

 

 

 

de LD50 waarde (Lethal dose) geeft aan hoeveel giftige stof  (In milligram per kilo lichaamsgewicht) nodig is om 50% van de proefdieren te doden.

De LC50 waarde (lethal concentration) geeft aan hoeveel giftige stof (in millimeter per kubieke meter lucht) nodig is om 50% van de proefdieren te doden.

Klasse 6.2 - Infectueuze stoffen

KLASSE 6 2

 

 

 

 

van goederen die onder klasse 6.2 zijn ingedeeld is het bekend of kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij ziekteverwekkers bevatten. Ziekteverwekkers zijn gedefinieerd als micro-organismen (met inbegrip van bacteriën, virussen, rickettsia, parasieten en schimmels) en andere verwekkers als prionen, die ziekten veroorzaken kunnen bij mensen of dieren.

Genetische gemodificeerde micro-organismen en organismen, biologische producten, diagnostische monsters en opzettelijk geïnfecteerde levende dieren moeten in deze klasse worden ingedeeld, indien zij voldoen aan de voorwaarden van deze klasse.

Stoffen die als klasse 6.2 zijn aangemerkt :

  • Biologische producten zijn producten van levende organismen, die worden vervaardigd en in omloop gebracht overeenkomstig de voorschriften van nationale overheidsautoriteiten, die bijzondere toelatingsvoorwaarden voor het gebruik kunnen opleggen, en die worden gebruikt ofwel ter voorkoming, behandeling of diagnose van ziekten bij mens of dier, dan wel voor daarmee verband houdende ontwikkelings-, experimentele of onderzoeksdoeleinden. Zij omvatten, maar zijn niet beperkt tot, eind- of tussenproducten, zoals vaccins.
  • Culturen zijn het resultaat van een proces, waarbij ziekteverwekkers opzettelijk worden vermeerderd. Deze definitie omvat niet monsters van menselijke of dierlijke patiënten, overeenkomstig de definitie in deze paragraaf.
  • Medisch- of ziekenhuisafval is afval dat afkomstig is uit de medische behandeling van dieren of mensen of stammen uit het biologisch onderzoek.
  • Patiëntenmonsters zijn monsters die rechtstreeks worden verkregen van mensen of dieren, inclusief, echter niet beperkt tot uitgescheiden of afgescheiden stoffen, bloed en bestanddelen daarvan, weefsel en uitstrijkjes van weefselvloeistof, alsmede lichaamsdelen, die worden vervoerd voor doeleinden van research, diagnose, onderzoeksactiviteiten, behandeling van ziekten en preventie.
Klasse 9

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL002013533B10

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET