Klasse 8 - Bijtende stoffen.

KLASSE 8

 

 

 

 

Bijtende stoffen zijn stoffen die door hun chemische werking onomkeerbare schade aan de huid en/of de ademhalingsorganen veroorzaken of die in geval van lekkage andere goederen of het vervoermiddel aanzienlijk beschadigen of zelfs vernietigen. Onder deze klasse vallen ook stoffen die pas in aanwezigheid van water een bijtende vloeistof vormen of die in aanwezigheid van de natuurlijke luchtvochtigheid bijtende dampen of nevels ontwikkelen.

Ook bij klasse 8 goederen onderscheiden we verpakkinggroepen

Verpakkingsgroep I
Zeer bijtende stoffen die die onomkeerbare schade aan het onbeschadigde huidweefsel over de volledige dikte veroorzaken binnen een observatieperiode van 60 minuten, die begint onmiddellijk na een inwerkingstijd van drie minuten of minder

Verpakkingsgroep II
Bijtende stoffen die onomkeerbare schade aan het onbeschadigde huidweefsel over de volledige dikte veroorzaken binnen een observatieperiode van 14 dagen, die begint na een inwerkingstijd van meer dan 3 minuten, maar ten hoogste 60 minuten

Verpakkingsgroep III
Zwak bijtende stoffen

Klasse 8 verpakkingsgroepen

 

 

 

 

Om te weten in hoeverre een stof bijtend is kijken we naar de pH waarde van een stof.  Dit kan worden uitgetekend op een schaal die loop van 0 tot 14 waarbij 0 een zeer bijtend zuur is, 7 (water) pH neutraal is en 14 zeer basisch.

Bijtende stoffen worden dus onderscheiden door zuren en basen waarbij de zuren worden ingedeeld van 0-7 en basen van 7-14.

Basen zijn tegenhangers van zuren.  Daarom kunnen basen zuren neutraliseren. Ze reageren met zuren. In de industrie zijn deze zuur-base reacties erg belangrijk. Ammoniak reageert met zuren zoals bijvoorbeeld fosfor zuur om kunstmest te maken. In de landbouw kan de boer kalk (base) gebruiken als er teveel zuren in de bodem zitten. 

Maar hoe weet je nu of een vloeistof een zuur of een base is ? Dit is eenvoudig vast te stellen door middel van de lakmoesproef.  Lakmoes is een Lakmoes is een in water oplosbaar blauw-violet poeder dat door kleurverandering aangeeft of een oplossing zuur of basisch is. In een zure oplossing wordt de stof rood, in een basische oplossing blauw.

ZUREN BASEN

 

Klasse 9

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL002013533B10

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET