ADN is de afkorting voor Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

Het betreft de regelgeving voor het transport van gevaarlijke stoffen via de binnenvaart.  Het ADN telt 18 verdragspartners en is in beheer van de UNECE (bron RIVM)

NAAR AFKORTINGEN EN BEGRIPPENLIJST


OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885
IBAN : NL79 INGB 0661872084
BTW : NL002013533B10

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief

© 2019 Gevaarlijkestoffen.NET