Nieuw rekenprogramma Safeti-NL 8 voorgeschreven....

Per 1 april 2020 is Safeti-NL versie 8 het nieuwe rekenprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van inrichtingen en buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Samen met de nieuwe versie van de software zijn ook de handleidingen voor risicoberekening voor BEVB en BEVI geactualiseerd.

De wijzigingsregeling REVI en REVB van 28 februari 2020 wijst Safeti-NL versie 8 aan als rekenprogramma voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van inrichtingen en buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Samen met de nieuwe versie van de software zijn ook de handleidingen voor risicoberekening voor BEVB en BEVI geactualiseerd. De wijzigingsregeling trad per 1 april 2020 in werking.

Handleidingen
De handleidingen zijn te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Handleiding risicoberekening Bevi 4.1 (concept) en Handleiding risicoberekening Bevb 3.0 (concept).

De uitkomsten van de risicoberekeningen vinden hun toepassing bij vergunningverlening en besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Vergunningsaanvragen en ontwerpen van een ruimtelijke ordeningsbesluit die ingediend zijn voor 1 april 2020 mogen nog een risicoberekening met Safeti-NL versie 6 bevatten. Procedures die starten vanaf 1 april 2020 moeten voor de risicoberekening gebruik maken van Safeti-NL versie 8.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen over het werken met Safeti-NL kunt u stellen aan de helpdesk van het RIVM

BRON : INFOMIL

 

 

OVER

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486
Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE
En schrijf je in voor onze nieuwsbrief